3 Nefi 24
  Footnotes
  Theme

  24. poglavje

  Gospodov glasnik bo pripravil pot za drugi prihod. — Kristus bo zasedal v sodbi. — Izraelu je zapovedano, naj plačuje desetino in darovanja. — Piše se knjiga spominov. Primerjajte s tretjim poglavjem Malahija. Okrog leta 34 po Kr.

  1 In zgodilo se je, da jim je zapovedal, naj zapišejo besede, ki jih je Oče dal Malahiju, ki jim jih bo povedal. In zgodilo se je, da jih je potem, ko so bile zapisane, pojasnil. In to so besede, ki jim jih je povedal, rekoč: Tako je Oče rekel Malahiju: Glejte, poslal bom svojega aglasnika in pripravil bo pot pred menoj in Gospod, ki ga iščete, bo nenadoma prišel v svoj tempelj, in sicer glasnik zaveze, v katerem se radostite; glejte, prišel bo, govori Gospod nad vojskami.

  2 Toda kdo bo mogel aprenesti dan njegovega prihoda in kdo bo obstal, ko se prikaže? Kajti on je kakor btopilčev ogenj in kakor lug pralcev.

  3 In sedel bo kakor topilec in čistilec srebra in očistil bo aLevijeve sinove in jih prečistil kakor zlato in srebro, da bodo lahko Gospodu bdarovali daritev v pravičnosti.

  4 Takrat bo daritev iz Judeje in Jeruzalema ugajala Gospodu kakor v starodavnih dneh in kakor v prejšnjih letih.

  5 In približal se vam bom k sodbi in bom hitra priča zoper čarodeje in zoper prešuštnike in zoper krivoprisežnike in zoper tiste, ki zatirajo dninarja pri njegovem plačilu, vdovo in asiroto, in ki zavračajo tujca in se me ne bojijo, govori Gospod nad vojskami.

  6 Kajti jaz sem Gospod, ne spreminjam se; zato vi, Jakobovi sinovi, niste pokončani.

  7 Prav od dni vaših očetov aodstopate od mojih uredb in jih ne izpolnjujete. bVrnite se k meni in jaz se bom vrnil k vam, govori Gospod nad vojskami. Vi pa pravite: Kako naj se vrnemo?

  8 Bo človek oropal Boga? Vendarle ste me oropali. Toda pravite: V čem smo te oropali? V adesetini in bdarovanjih.

  9 S prekletstvom ste prekleti, kajti oropali ste me, in sicer ves ta narod.

  10 Prinesite vso adesetino v skladišče, da bo v moji hiši jedi, in preizkusite me torej s tem, govori Gospod nad vojskami, če vam ne odprem zapornic nebes in izlijem na vas bblagoslova, da ne bo dovolj prostora, da ga boste prejeli.

  11 In grajal bom požiralca zavoljo vas in ne bo več uničeval plodov vaše zemlje; niti ne bo vaša trta predčasno odvrgla plodov na polju, govori Gospod nad vojskami.

  12 In vsi narodi vas bodo imenovali blagoslovljene, kajti očarljiva dežela boste, govori Gospod nad vojskami.

  13 Vaše besede proti meni so predrzne, govori Gospod. Vendarle pravite: Kaj smo govorili proti tebi?

  14 Rekli ste: Zaman je služiti Bogu in kaj koristi, da smo izpolnjevali njegove uredbe in da smo spokorno hodili pred Gospodom nad vojskami?

  15 In ponosneže torej imenujemo za srečne; da, tisti, ki delajo hudobijo, uspevajo; da, tisti, ki skušajo Boga, se celo rešijo.

  16 Takrat so tisti, ki so se bali Boga, pogosto agovorili med seboj in Gospod je prisluhnil in slišal; in pred njim se je zapisala bknjiga spominov za te, ki so se bali Gospoda in ki so mislili na njegovo ime.

  17 In moji bodo, govori Gospod nad vojskami, tisti dan, ko azberem svoje dragulje, in prizanesel jim bom, kakor človek prizanese lastnemu sinu, ki mu služi.

  18 Nato se boste vrnili in aprepoznali pravične od hudobnih, med njim, ki služi Bogu, in njim, ki mu ne služi.