3 Nefi 11
  Footnotes
  Theme

  Jezus Kristus se je prikazal Nefijevemu ljudstvu, ko se je množica zbrala v deželi Izobilje, in jih poučeval; in takole se jim je prikazal.

  Obsega 11. do 26. poglavje.

  11. poglavje

  Oče pričuje o svojem ljubljenem Sinu. — Kristus se prikaže in razglasi svojo odkupno daritev. — Ljudje otipljejo znamenja ran na njegovih rokah in nogah in strani. — Vzklikajo hozána. — Pojasni način in izvedbo krsta. — Duh prepira je od hudiča. — Kristusov nauk je, da bi ljudje morali verjeti in se krstiti in prejeti Svetega Duha. Okrog leta 34 po Kr.

  1 In sedaj se je zgodilo, da se je velika množica iz Nefijevega ljudstva zbrala okrog templja, ki je bil v deželi Izobilje; in strmeli so in se čudili med seboj in drug drugemu kazali aveliko in čudovito spremembo, ki se je zgodila.

  2 In pogovarjali so se tudi o tem Jezusu Kristusu, o katerem je bilo dano aznamenje glede njegove smrti.

  3 In zgodilo se je, da so, ko so se tako pogovarjali med seboj, zaslišali aglas, kakor če bi prišel iz nebes; in ozrli so se z očmi naokrog, kajti niso razumeli glasu, ki so ga slišali; in to ni bil oster glas, niti to ni bil glasen glas; vendar in navkljub temu, da je bil to btihi glas, je tem, ki so ga slišali, prodrl do središča, tako da ni bilo dela njihovega telesa, ki ne bi drgetal; da, prodrl jim je v samo dušo in povzročil, da so jim srca vzplamtela.

  4 In zgodilo se je, da so ponovno zaslišali glas in ga niso razumeli.

  5 In ponovno so v tretje zaslišali glas in napeli so ušesa, da bi ga slišali; in oči so imeli v smeri zvoka le-tega; in stanovitno so gledali proti nebu, od koder je glas prihajal.

  6 In glejte, v tretje so razumeli glas, ki so ga slišali; in rekel jim je:

  7 Glejte, moj aljubljeni Sin, bs katerim sem zelo zadovoljen, v katerem sem poveličal svoje ime — poslušajte ga.

  8 In zgodilo se je, da so se, ko so razumeli, ponovno ozrli z očmi proti nebu; in glejte, avideli so Človeka, ki se je spuščal iz nebes; in oblečen je bil v belo oblačilo; in prišel je dol in stopil mednje; in oči vse množice so se obrnile k njemu in niti si niso drznili odpreti ust in niso vedeli, kaj to pomeni, kajti mislili so, da je bil ta, ki se jim je prikazal, angel.

  9 In zgodilo se je, da je iztegnil roko in spregovoril ljudstvu, rekoč:

  10 Glejte, jaz sem Jezus Kristus, o katerem so preroki pričevali, da bo prišel na svet.

  11 In glejte, jaz sem aluč in življenje sveta; in pil sem iz grenke bčaše, ki mi jo je dal Oče, in sem slavil Očeta, cprevzemajoč grehe sveta, s čimer sem se Očetovi dvolji podvrgel v vsem od začetka.

  12 In zgodilo se je, da je, ko je Jezus te besede izgovoril, vsa množica popadala na zemljo; kajti spomnili so se, da se je med njimi aprerokovalo, da se jim bo Kristus prikazal po svojem vnebohodu.

  13 In zgodilo se je, da jim je Gospod spregovoril, rekoč:

  14 Vstanite in pristopite k meni, da boste apoložili svojo roko v mojo stran in da boste botipali tudi sledove žebljev na mojih rokah in na mojih nogah, da boste vedeli, da sem Izraelov cBog in Bog vse dzemlje, in so me ubili zavoljo grehov sveta.

  15 In zgodilo se je, da je množica pristopila in položila svoje roke v njegovo stran in otipala sledove žebljev na njegovih rokah in na njegovih nogah; in to so storili, pristopajoč drug za drugim, dokler niso vsi pristopili in videli na lastne oči in otipali z lastnimi rokami in zagotovo vedeli in pričevali, da aje bil ta, o katerem so preroki zapisali, da bo prišel.

  16 In ko so vsi pristopili in bili sami priča, so enoglasno vzkliknili, rekoč:

  17 Hozána! Blagoslovljeno bodi ime Najvišjega Boga! In popadali so k Jezusovim nogam in ga ačastili.

  18 In zgodilo se je, da je spregovoril aNefiju (kajti Nefi je bil med množico) in mu zapovedal, naj pristopi.

  19 In Nefi je vstal in pristopil in se priklonil pred Gospodom in mu poljubil noge.

  20 In Gospod mu je zapovedal, naj vstane. In vstal je in stopil predenj.

  21 In Gospod mu je rekel: Dajem ti amoč, da boš to ljudstvo bkrstil, ko se bom ponovno dvignil v nebesa.

  22 In Gospod je ponovno poklical adruge in jim povedal enako; in podelil jim je moč za krščevanje. In rekel jim je: Takole boste krščevali; in med vami naj ne bo bnikakršnih sporov.

  23 Resnično vam pravim, da boste vsakogar, ki se zaradi vaših abesed pokesa svojih grehov in se bželi krstiti v mojem imenu, krstili takole — glejte, šli boste in cstopili v vodo in ga krstili v mojem imenu.

  24 In sedaj glejte, to so besede, ki jih boste izrekli, ko jih boste poklicali po imenu, rekoč:

  25 S apolnomočjem, ki mi ga je dal Jezus Kristus, te krstim v imenu bOčeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

  26 In potem jih boste apotopili v vodo in spet prišli iz vode.

  27 In tako boste krščevali v mojem imenu; kajti glejte, resnično vam pravim, da so Oče in Sin in Sveti Duh aeno; in jaz sem v Očetu in Oče v meni in Oče in jaz sva eno.

  28 In kakor sem vam zapovedal, tako boste krščevali. In med vami naj ne bo asporov, kakor so bili doslej; niti naj med vami ne bo sporov glede točk mojega nauka, kakor so bili doslej.

  29 Kajti resnično, resnično vam povem, ta, ki ima aduha bprepira, ni od mene, temveč je od hudiča, ki je oče prepira in podžiga srca ljudi, da se med seboj prepirajo v jezi.

  30 Glejte, to ni moj nauk, da bi srca ljudi podžigal k medsebojni jezi; temveč je moj nauk, da bi morale biti takšne stvari odpravljene.

  31 Glejte, resnično, resnično, povem vam, razglasil vam bom svoj anauk.

  32 In to je moj anauk in to je nauk, ki mi ga je dal Oče; in bpričujem o Očetu in Oče pričuje o meni in cSveti Duh pričuje o Očetu in o meni; in pričujem, da Oče vsem ljudem vsepovsod zapoveduje, naj se pokesajo in verjamejo vame.

  33 In kdor verjame vame in se akrsti, ta bo bodrešen; in to so tisti, ki bodo cpodedovali Božje kraljestvo.

  34 Kdor pa vame ne verjame in se ne krsti, bo preklet.

  35 Resnično, resnično, povem vam, da je to moj nauk in, o tem pričujem, Očetov; in kdor averjame vame, verjame tudi v Očeta; in temu bo Oče pričeval o meni, kajti obiskal ga bo bz ognjem in s cSvetim Duhom.

  36 In tako bo Oče pričeval o meni in Sveti Duh mu bo pričeval o Očetu in o meni; kajti Oče in jaz in Sveti Duh smo eno.

  37 In spet vam pravim, morate se pokesati in apostati kakor majhen otrok in se krstiti v mojem imenu ali pa tega nikakor ne morete prejeti.

  38 In spet vam pravim, morate se pokesati in se krstiti v mojem imenu in postati kakor majhen otrok ali pa Božjega kraljestva nikakor ne morete podedovati.

  39 Resnično, resnično, povem vam, da je to moj nauk, in kdor azida na tem, zida na moji skali in bvrata pekla ga ne bodo premagala.

  40 In kdor bo razglašal več ali manj kot to in to navajal za moj nauk, ta prihaja od zlega in ni sezidan na moji skali; temveč zida na apeščenem temelju, in vrata pekla so odprta, da sprejmejo takšne, ko pridejo povodnji in jih udarjajo vetrovi.

  41 Pojdite torej k temu ljudstvu in besede, ki sem jih govoril, razglašajte na konce zemlje.