3 Nefi 28
  Footnotes
  Theme

  28. poglavje

  Devet od dvanajstih učencev si zaželi dediščino v Kristusovem kraljestvu, ko umrejo, in obljubljeno jim je. — Trije Nefijci si zaželijo moč nad smrtjo in dana jim je, tako da ostanejo na zemlji, dokler Jezus ne pride ponovno. — Preneseni so in vidijo stvari, ki jih ni dopuščeno izreči, in sedaj služijo med ljudmi. Med letoma 34 in 35 po Kr.

  1 In zgodilo se je, da je Jezus, ko je te besede izrekel, spregovoril svojim učencem, drugemu za drugim, govoreč jim: Kaj je to, kar si želite od mene, potem ko odidem k Očetu?

  2 In vsi so spregovorili, razen treh, rekoč: Želimo, da bi se potem, ko doživimo človeško starost, naše delovanje, h kateremu si nas poklical, zaključilo, da bi naglo prišli k tebi v tvoje kraljestvo.

  3 In rekel jim je: Blagoslovljeni ste, ker ste si to zaželeli od mene; zato boste potem, ko boste stari dvainsedemdeset let, prišli k meni v moje kraljestvo; in v meni se boste aodpočili.

  4 In ko jim je govoril, se je obrnil k trojici in jim rekel: Kaj želite, naj naredim za vas, ko odidem k Očetu?

  5 In v srcu so se razžalostili, kajti niso si mu drznili povedati to, kar so želeli.

  6 In rekel jim je: Glejte, apoznam vaše misli in zaželeli ste si to, kar si je od mene zaželel bJanez, moj ljubljeni, ki je bil z menoj med mojim delovanjem, preden so me Judje vzdignili.

  7 Zato ste še bolj blagoslovljeni, kajti anikoli ne boste okusili bsmrti, ampak boste doživeli, da boste videli vsa Očetova ravnanja s človeškimi otroki, prav dokler se ne izpolni vse glede na Očetovo voljo, ko bom prišel v svoji slavi z nebeškimi cmočmi.

  8 In nikoli ne boste prenašali smrtnih bolečin; ampak boste, ko bom prišel v svoji slavi, v trenu očesa spremenjeni iz aumrljivosti v bnesmrtnost; in potem boste blagoslovljeni v kraljestvu mojega Očeta.

  9 In spet, dokler boste prebivali v mesu, ne boste občutili bolečine, niti potrtosti, razen zaradi grehov sveta; in vse to bom storil zaradi tega, kar ste od mene želeli, kajti želeli ste, da bi k meni apripeljali človeške duše, dokler bo svet stal.

  10 In zaradi tega boste imeli apolnost radosti; in sedeli boste v kraljestvu mojega Očeta; da, vaša radost bo polna, prav kakor je dal Oče meni polnost radosti; in vi boste, prav kakršen sem jaz, in jaz sem prav kakor Oče; in Oče in jaz sva beno;

  11 in aSveti Duh pričuje o Očetu in o meni; in Oče zaradi mene daje človeškim otrokom Svetega Duha.

  12 In zgodilo se je, da se je Jezus, ko je te besede izgovoril, vsakega od njih dotaknil s prstom, razen trojice, ki naj bi ostala, in potem je odšel.

  13 In glejte, nebesa so se odprla in avzeti so bili v nebesa in videli in slišali so neizrekljive stvari.

  14 In aprepovedano jim je bilo, da bi govorili; niti jim ni bila dana moč, da bi povedali to, kar so videli in slišali;

  15 in ali so bili v telesu ali zunaj telesa, niso mogli reči; kajti zdelo se jim je kakor njihova aspremenitev, da so se iz tega mesenega telesa spremenili v nesmrtno stanje, da bi videli Božje stvari.

  16 Toda zgodilo se je, da so spet poučevali po obličju zemlje; vendar niso poučevali o tem, kar so slišali in videli, zaradi zapovedi, ki jim je bila dana v nebesih.

  17 In sedaj, ali so bili od dneva svoje spremenitve umrljivi ali nesmrtni, ne vem;

  18 toliko pa vem glede na zapis, ki je bil dan — šli so po obličju dežele in služili vsem ljudem, jih združevali v cerkev, kolikor jih je njihovemu pridiganju verjelo; jih krščevali in toliko, kolikor se jih je krstilo, jih je prejelo Svetega Duha.

  19 In ti, ki niso pripadali cerkvi, so jih vrgli v ječo. In aječe jih niso mogle zadržati, kajti razklale so se na dvoje.

  20 In vrženi so bili v zemljo, toda zemljo so udarili z Božjo besedo, tako da so bili z njegovo amočjo rešeni iz zemeljskih globin; in zato niso mogli izkopati ustreznih jam, ki bi jih zadržale.

  21 In trikrat so bili vrženi v apeč in niso bili poškodovani.

  22 In dvakrat so bili vrženi v abrlog divjih živali; in glejte, z živalmi so se igrali, kakor se otrok z jagnjetom, in niso bili poškodovani.

  23 In zgodilo se je, da so tako šli med vse Nefijevo ljudstvo in vsemu ljudstvu na obličju dežele pridigali Kristusov aevangelij; in spreobrnili so se h Gospodu in se pridružili Kristusovi cerkvi in tako je bilo ljudstvo btega rodu blagoslovljeno glede na Jezusovo besedo.

  24 In sedaj jaz, Mormon, za nekaj časa preneham govoriti glede teh stvari.

  25 Glejte, bil sem na tem, da zapišem aimena teh, ki naj ne bi nikoli okusili smrti, toda Gospod je to prepovedal, zato jih ne zapišem, kajti skrita so pred svetom.

  26 Toda glejte, videl sem jih in služili so mi.

  27 In glejte, med drugimi narodi bodo in drugi narodi jih ne bodo prepoznali.

  28 Tudi med Judi bodo in Judje jih ne bodo prepoznali.

  29 In zgodilo se bo, da bodo, ko se bo Gospodu v njegovi modrosti zdelo primerno, služili vsem arazkropljenim Izraelovim rodovom in vsem narodom, rodovom, jezikom in ljudstvom in izmed njih Jezusu pripeljali veliko duš, da se jim bo morda izpolnila želja, in tudi zaradi prepričevalne Božje moči, ki je v njih.

  30 In so kakor Božji aangeli in če bodo k Očetu molili v Jezusovem imenu, se lahko pokažejo komur koli se jim zdi dobro.

  31 Zato bodo pred avelikim in prihajajočim dnevom, ko morajo vsi ljudje zagotovo stati pred Kristusovim sodnim stolom, delali velika in čudovita dela;

  32 da, celo med drugimi narodi bodo pred tistim sodnim dnem napravili aveliko in čudovito delo.

  33 In če bi imeli vse svete spise, ki poročajo o vseh Kristusovih čudovitih delih, bi vi, glede na Kristusove besede, vedeli, da se mora to zagotovo zgoditi.

  34 In gorje mu, ki ane bo prisluhnil Jezusovim besedam, in tudi btem, ki jih je izvolil in poslal mednje; kajti kdor ne prejme Jezusovih besed in besed tistih, ki jih je poslal, ne prejme njega; in zato jih na poslednji dan ne bo sprejel;

  35 in zanje bi bilo bolje, če se ne bi rodili. Kajti mar predpostavljate, da se lahko izognete pravici užaljenega Boga, ki so ga ljudje apoteptali pod svojimi nogami, da bi s tem lahko prišla odrešitev?

  36 In sedaj glejte, ker sem govoril glede teh, ki jih je Gospod izvolil, da, in sicer trojice, ki so bili vzeti v nebesa, da nisem vedel, ali so se očistili iz umrljivosti v nesmrtnost —

  37 toda glejte, odkar sem zapisoval, sem spraševal Gospoda in razodel mi je, da se mora njihovo telo gotovo spremeniti ali pa mora biti, da morajo okusiti smrt;

  38 telo se jim je torej aspremenilo, da ne bi okusili smrti, da ne bi trpeli niti bolečine niti potrtosti, razen zavoljo grehov sveta.

  39 Ta sprememba torej ni enaka tisti, ki se bo zgodila poslednji dan, na njih pa se je zgodila sprememba, tako da Satan ni mogel imeti moči nad njimi, da jih ni mogel askušati; in bposvečeni so bili v mesu, da so bili csveti in da jih zemeljske moči niso mogle zadržati.

  40 In v tem stanju bodo ostali do Kristusovega sodnega dne; in tistega dne bodo prejeli večjo spremembo in bodo sprejeti v Očetovo kraljestvo, da ne bodo nikoli več šli ven, ampak večno prebivali z Bogom v nebesih.