3 Nefi 9
  Footnotes
  Theme

  9. poglavje

  V temi Kristusov glas razglasi pokončanje številnih ljudi in mest zavoljo njihove hudobije. — Razglasi tudi svojo božanskost, oznani, da je Mojzesova postava izpolnjena, in povabi ljudi, naj pridejo k njemu in bodo odrešeni. Okrog leta 34 po Kr.

  1 In zgodilo se je, da se je med vsemi prebivalci zemlje po vsem obličju te dežele zaslišal aglas, klicoč:

  2 Gorje, gorje, gorje temu ljudstvu; agorje prebivalcem vse zemlje, če se ne bodo pokesali; kajti hudič se bsmeji in njegovi angeli se radostijo zaradi pobitih med zalimi sinovi in hčerami mojega ljudstva; in zaradi svoje krivičnosti in gnusob so padli!

  3 Glejte, to veliko mesto Zarahemla in prebivalce le-tega sem požgal z ognjem.

  4 In glejte, napravil sem, da je to veliko mesto Moroni potonilo v morskih globinah in da so prebivalci le-tega utonili.

  5 In glejte, to veliko mesto Moroniha in prebivalce le-tega sem prekril z zemljo, da sem skril njihove krivičnosti in njihove gnusobe izpred svojega obraza, da kri prerokov in svetih ne bo več prihajala k meni zoper njih.

  6 In glejte, napravil sem, da je mesto Gilgal potonilo in da so prebivalce le-tega pokopale zemeljske globine;

  7 da, in mesto Oniha in prebivalce le-tega in mesto Mokum in prebivalce le-tega in mesto Jeruzalem in prebivalce le-tega; in napravil sem, da so namesto le-teh prišle avode, da so skrile njihovo hudobijo in gnusobe izpred mojega obraza, da kri prerokov in svetih ne bo več prihajala k meni zoper njih.

  8 In glejte, mesto Gadiandi in mesto Gadiomna in mesto Jakob in mesto Gimgimno, vsa ta sem dal potopiti in na krajih le-teh napravil ahribe in doline; in prebivalce le-teh sem pokopal v zemeljskih globinah, da sem skril njihovo hudobijo in gnusobe izpred svojega obraza, da kri prerokov in svetih ne bi več prihajala k meni zoper njih.

  9 In glejte, to veliko mesto Jakobugat, ki ga je poselilo ljudstvo kralja Jakoba, sem dal požgati z ognjem zaradi njihovih grehov in njihove hudobije, ki je presegala vso hudobijo vse zemlje zaradi njihovih askrivnih umorov in zvez; kajti ti so bili tisti, ki so porušili mir mojemu ljudstvu in deželni vladi; zato sem jih dal požgati, da jih bodstranim izpred svojega obraza, da kri prerokov in svetih ne bi več prihajala k meni zoper njih.

  10 In glejte, mesto Laman in mesto Jóš in mesto Gad in mesto Kiškumen in prebivalce le-teh sem dal požgati z ognjem zaradi njihove hudobije, ker so izganjali preroke in kamenjali te, ki sem jih poslal, da jim razglašajo glede njihove hudobije in njihovih gnusob.

  11 In ker so vse izgnali, tako da med njimi ni bilo nobenega pravičnega, sem poslal aogenj in jih pokončal, da bi njihovo hudobijo in gnusobe skril izpred svojega obraza, da kri prerokov in svetih, ki sem jih poslal mednje, ne bo biz zemlje vpila k meni zoper njih.

  12 In napravil sem, da je nad to deželo in nad to ljudstvo zaradi njihove hudobije in njihovih gnusob prišlo aveliko velikih uničenj.

  13 O vsi vi, ki vam je aprizanešeno, ker ste bili pravičnejši od njih, se mar torej ne boste vrnili k meni in se pokesali svojih grehov in se spreobrnili, da vas lahko bozdravim?

  14 Da, resnično vam pravim, če boste aprišli k meni, boste imeli bvečno življenje. Glejte, podal sem vam croko milosti in kdor bo prišel, ga bom sprejel; in blagor tistim, ki pridejo k meni.

  15 Glejte, jaz sem Jezus Kristus, Božji Sin. aUstvaril sem nebo in zemljo in vse, kar je v njiju. Z Očetom sem bil od začetka. bJaz sem v Očetu in Oče v meni; in v meni je Oče poveličal svoje ime.

  16 Prišel sem k svojim in moji me niso asprejeli. In sveti spisi glede mojega prihoda so se izpolnili.

  17 In tolikim, kolikor me jih je sprejelo, sem adal, da postanejo Božji sinovi; in celo tako bom tolikim, kolikor jih bo verjelo v moje ime, kajti glejte, po meni pride bodkupitev in v meni je Mojzesova cpostava izpolnjena.

  18 Jaz sem aluč in življenje sveta. Jaz sem bAlfa in Omega, začetek in konec.

  19 In ne boste mi aveč darovali prelivanja krvi; da, vaše žrtve in žgalne daritve bodo odpravljene, kajti nobenih vaših žrtev in žgalnih daritev ne bom sprejel.

  20 In za ažrtev mi boste darovali strto srce in skesanega duha. In kdor pride k meni strtega srca in skesanega duha, ga bom bkrstil z ognjem in s Svetim Duhom, prav kakor so se Lamanci zaradi svoje vere vame v času svojega spreobrnjenja krstili z ognjem in s Svetim Duhom in tega niso vedeli.

  21 Glejte, prišel sem na svet, da svetu prinesem odkupitev, da svet odrešim od greha.

  22 Kdor se torej apokesa in pride k meni kot majhen botrok, ga bom sprejel, kajti takih je Božje kraljestvo. Glejte, za take sem cdal svoje življenje in ga ponovno prejel; pokesajte se torej in pridite k meni, vi konci zemlje, in bodite odrešeni.