3 Nefi 27
  Footnotes
  Theme

  27. poglavje

  Jezus jim zapove, naj Cerkev imenujejo z njegovim imenom. — Njegovo poslanstvo in odkupno žrtvovanje sestavljata njegov evangelij. — Ljudem je zapovedano, naj se pokesajo in se krstijo, da jih bo Sveti Duh lahko posvetil. — Biti morajo, prav kakršen je Jezus. Med letoma 34 in 35 po Kr.

  1 In zgodilo se je, da so, ko so Jezusovi učenci potovali in pridigali, kar so tako slišali kot videli, in so krščevali v Jezusovem imenu, se je zgodilo, da so se učenci zbrali in bili azedinjeni v goreči molitvi in bpostu.

  2 In Jezus se jim je ponovno apokazal, kajti k Očetu so molili v njegovem imenu; in Jezus je prišel in stopil mednje in jim rekel: Kaj želite, naj vam dam?

  3 In rekli so mu: Gospod, želeli bi, da bi nam povedal ime, s katerim bomo imenovali to cerkev; kajti med ljudstvom so spori glede te zadeve.

  4 In Gospod jim je rekel: Resnično, resnično, povem vam, zakaj je tako, da ljudje godrnjajo in se sporekajo zaradi tega?

  5 Mar niso brali svetih spisov, ki pravijo, da morate prevzeti Kristusovo aime, ki je moje ime? Kajti s tem imenom boste poklicani poslednji dan;

  6 in kdor prevzame moje ime in avztraja do konca, ta bo poslednji dan odrešen.

  7 Kar koli boste torej delali, to delajte v mojem imenu; zato cerkev imenujte z mojim imenom; in kličite k Očetu v mojem imenu, da bo blagoslovil cerkev zavoljo mene.

  8 In kako bi bila amoja bcerkev, če se ne bi imenovala z mojim imenom? Kajti če bi se cerkev imenovala z Mojzesovim imenom, potem bi bila to Mojzesova cerkev; oziroma če bi se imenovala z imenom človeka, potem bi bila to človekova cerkev; če pa se imenuje z mojim imenom, potem je to moja cerkev, če je tako, da so sezidani na mojem evangeliju.

  9 Resnično vam pravim, da ste sezidani na mojem evangeliju; zato vse, kar boste imenovali, imenujte z mojim imenom; če boste torej klicali k Očetu za cerkev, če bo to v mojem imenu, vas bo Oče uslišal;

  10 in če bo tako, da bo cerkev sezidana na mojem evangeliju, potem bo v njej Oče pokazal svoja lastna dela.

  11 Če pa ne bo sezidana na mojem evangeliju in bo sezidana na človeških delih ali na hudičevih delih, resnično vam pravim, ti se bodo nad svojimi deli radostili za nekaj časa in kmalu pride konec in aposekani bodo in vrženi v ogenj, od koder ni vrnitve.

  12 Kajti njihova dela jim asledijo, kajti zaradi svojih del bodo posekani; pomnite torej, kar sem vam povedal.

  13 Glejte, dal sem vam svoj aevangelij in to je evangelij, ki sem vam ga dal — da sem prišel na svet, da izpolnjujem bvoljo svojega Očeta, ker me je moj Oče poslal.

  14 In moj Oče me je poslal, da bom avzdignjen na križ; in da bi, ko bom vzdignjen na križ, lahko bpritegnil vse ljudi k sebi, da bo, kakor so me ljudje vzdignili, prav tako Oče vzdignil ljudi, da bodo stali pred menoj, da se jim bo csodilo po njihovih delih, naj so bila dobra ali naj so bila húda —

  15 in zaradi tega sem bil avzdignjen; zato bom glede na Očetovo moč k sebi pritegnil vse ljudi, da jim bo lahko sojeno po njihovih delih.

  16 In zgodilo se bo, da bo, kdor se bo apokesal in se bkrstil v mojem imenu, navdan; in če bo cvztrajal do konca, glejte, ga bom imel za brez krivde pred mojim Očetom tistega dne, ko bom stal, da bom sodil svetu.

  17 In ta, ki ne vztraja do konca, je ta, ki je tudi posekan in vržen v ogenj, od koder se zaradi Očetove apravice ne more vrniti.

  18 In to je beseda, ki jo je dal človeškim otrokom. In zaradi tega izpolni besede, ki jih je dal, in ne laže, ampak izpolni vse svoje besede.

  19 In anič nečistega ne more vstopiti v njegovo kraljestvo; torej nič ne stopi v njegov bpočitek, razen tistih, ki so si oblačila coprali v moji krvi, zaradi svoje vere in kesanja vseh svojih grehov in svoje zvestobe do konca.

  20 To je torej zapoved: aPokesajte se, vsi vi konci zemlje, in pridite k meni in se bkrstite v mojem imenu, da boste cposvečeni s prejemom Svetega Duha, da boste lahko poslednji dan stali dbrezmadežni pred menoj.

  21 Resnično, resnično, povem vam, to je moj evangelij; in veste, kaj vse morate delati v moji cerkvi; kajti dela, katera ste mene videli delati, delajte tudi vi; kajti to, kar ste mene videli delati, delajte tudi vi;

  22 blagor vam torej, če boste to delali, kajti poslednji dan boste povzdignjeni.

  23 Zapišite to, kar ste videli in slišali, razen tistega, kar je aprepovedano.

  24 Zapisujte dela tega ljudstva, ki bodo, prav kakor je bilo zapisano o tem, kar je bilo.

  25 Kajti glejte, iz knjig, ki so bile napisane in ki bodo napisane, se bo asodilo temu ljudstvu, kajti po njih se bodo ljudem razkrila njihova bdela.

  26 In glejte, Oče azapiše vse; zato se bo svetu sodilo iz knjig, ki bodo napisane.

  27 In vedite, da aboste sodniki temu ljudstvu, glede na sodbo, ki vam jo bom dal, ki bo pravična. bKakšni ljudje morate torej biti? Resnično vam pravim, prav ckakršen sem sam.

  28 In sedaj agrem k Očetu. In resnično vam pravim, vse, kar boste Očeta prosili v mojem imenu, vam bo dano.

  29 Zato aprosite in boste prejeli; trkajte in se vam bo odprlo; kajti ta, ki prosi, prejme; in temu, ki trka, se bo odprlo.

  30 In sedaj, glejte, moja radost je zaradi vas in tudi tega rodu velika, in sicer do polnosti; da, in zaradi vas in tega rodu se radosti celo Oče in tudi vsi sveti angeli; kajti anihče od njih ni izgubljen.

  31 Glejte, želel bi, da bi razumeli; kajti mislim njih, ki asedaj živijo iz btega rodu; in nihče od njih ni izgubljen; in v njih imam polnost cradosti.

  32 Toda glejte, žalosti me zaradi ačetrtega rodu od tega rodu, kajti ujete jih bo odpeljal, prav kakor je sina pogubljenja; kajti prodali me bodo za srebro in za zlato in za to, kar uniči bmolj in kjer vlamljajo tatovi in kradejo. In tisti dan jih bom obiskal, in sicer da bom njihova dela zvalil na njihove lastne glave.

  33 In zgodilo se je, da je Jezus, ko je s temi besedami končal, svojim učencem rekel: Vstopite skozi aozka vrata; kajti ozka so vrata in tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo; toda široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v smrt, in veliko jih je, ki potujejo po njej, dokler ne pride noč, ko ne more delati nihče.