3 Nefi 5
  Footnotes
  Theme

  5. poglavje

  Nefijci se pokesajo in opustijo svoje grehe. — Mormon piše zgodovino svojega ljudstva in jim razglasi večno besedo. — Izrael bo zbran po dolgi razkropitvi. Med letoma 22 in 26 po Kr.

  1 In sedaj glejte, med vsem nefijskim ljudstvom ni bilo žive duše, ki bi tudi najmanj podvomila v besede vseh svetih prerokov, ki so govorili; kajti vedeli so, da mora biti, da se morajo izpolniti.

  2 In vedeli so, da mora biti potrebno, da Kristus pride, zaradi veliko znamenj, ki so bila dana glede na besede prerokov; in zaradi tega, kar se je že zgodilo, so vedeli, da mora biti, da se mora vse zgoditi glede na to, kar se je govorilo.

  3 Zato so opustili vse svoje grehe in gnusobe in vlačugarstvo in so z vso marljivostjo dan in noč služili Bogu.

  4 In sedaj se je zgodilo, da so, ko so vse razbojnike zajeli kot ujetnike, tako da ni pobegnil nihče, ki ga niso pobili, ujetnike vrgli v ječo in napravili, da se jim je pridigalo Božjo besedo; in toliko, kolikor se jih je pokesalo svojih grehov in sklenilo zavezo, da ne bodo več morili, so jih spustili na asvobodo.

  5 Toda toliki, kolikor jih je bilo, ki zaveze niso sklenili in ki so v srcu še vedno imeli tiste skrivne umore, da, toliko, kolikor so jih našli, da bratom izrekajo grožnje, so jih glede na zakon obsodili in kaznovali.

  6 In tako so napravili konec vsem tem hudobnim in tajnim in gnusnim zvezam, v čemer je bilo toliko hudobije in zagrešenih toliko umorov.

  7 In tako je minilo advaindvajseto leto in tudi triindvajseto leto in štiriindvajseto in petindvajseto; in tako je minilo petindvajset let.

  8 In zgodilo se je veliko stvari, ki bi bile v očeh nekaterih velike in čudovite, vendar ne morejo biti vse zapisane v tej knjigi; da, ta knjiga ne more vsebovati niti astotega dela tega, kar je bilo storjenega med tolikimi ljudmi v času petindvajsetih let.

  9 Toda glejte, obstajajo azapisi, ki vsebujejo vsa ravnanja tega ljudstva; in Nefi je podal krajše, toda zanesljivo poročilo.

  10 Zato sem svoj zapis o teh stvareh naredil glede na Nefijev zapis, ki je bil vgraviran na ploščah, ki so se imenovale Nefijeve plošče.

  11 In glejte, zapis delam na plošče, ki sem jih naredil s svojimi lastnimi rokami.

  12 In glejte, imenujem se aMormon, ker so me imenovali po bMormonovi deželi, deželi, v kateri je Alma med ljudstvom ustanovil cerkev, da, prvo cerkev, ki je bila ustanovljena med njimi po njihovem prestopku.

  13 Glejte, sem učenec Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Poklical me je, da razglašam njegovo besedo med njegovim ljudstvom, da bi imeli večno življenje.

  14 In da bi se molitve tistih, ki so prešli, ki so bili sveti, izpolnile glede na njihovo vero, je postalo potrebno, da glede na Božjo voljo napravim azapis o tem, kar je bilo storjenega —

  15 da, kratek zapis o tem, kar se je zgodilo od časa, ko je Lehi zapustil Jeruzalem, prav do sedanjega časa.

  16 Zato svoj zapis napravim iz poročil, ki so jih podali ti, ki so bili pred menoj, do začetka mojih dni.

  17 In potem napravim azapis o tem, kar sem videl na lastne oči.

  18 In vem, da je zapis, ki ga delam, pravilen in zanesljiv zapis, vendar je veliko tega, česar glede na naš jezik ne moremo azapisati.

  19 In sedaj preneham govoriti o sebi in nadaljujem s poročanjem o tem, kar je bilo pred menoj.

  20 Sem Mormon in pristen Lehijev potomec. Upravičeno blagoslavljam mojega Boga in mojega Odrešenika Jezusa Kristusa, ker je naše očete izpeljal iz jeruzalemske dežele (in tega ni vedel anihče, razen njega in teh, ki jih je iz te dežele pripeljal) in ker je meni in mojemu ljudstvu dal tolikšno spoznanje za odrešitev naših duš.

  21 Zagotovo je blagoslovil aJakobovo bhišo in bil cmilosten z Jožefovim potomstvom.

  22 In akolikor so Lehijevi otroci izpolnjevali njegove zapovedi, jih je blagoslavljal in jih napravil uspešne glede na svojo besedo.

  23 Da, in zagotovo bo aostanek Jožefovega potomstva ponovno privedel k bspoznanju o Gospodu, njihovemu Bogu.

  24 In tako zagotovo kakor živí Gospod, bo s štirih strani zemlje azbral ves ostanek Jakobovega potomstva, ki je razkropljeno po vsem obličju zemlje.

  25 In ker se je zavezal z vso Jakobovo hišo, se bo celo tako zaveza, s katero se je zavezal z Jakobovo hišo, izpolnila ob njegovem lastnem času, ko se bo vsa Jakobova hiša apovrnila k spoznanju o zavezi, s katero se je zavezal z njimi.

  26 In takrat bodo aspoznali svojega Odkupitelja, ki je Jezus Kristus, Božji Sin; in takrat se bodo zbrali s štirih strani zemlje v svojih lastnih deželah, od koder so bili razkropljeni; da, kakor živí Gospod, tako bo. Amen.