3 Nefi 12
  Footnotes
  Theme

  12. poglavje

  Jezus pokliče in pooblasti dvanajst učencev. — Nefijcem govori podobno kot v govoru na gori. — Pove blagre. — Njegovi nauki nadgradijo in imajo prednost pred Mojzesovo postavo. — Ljudem je zapovedano, naj bodo popolni, prav kakor sta popolna on in njegov Oče. — Primerjajte s petim poglavjem Evangelija po Mateju. Okrog leta 34 po Kr.

  1 In zgodilo se je, da je Jezus, ko je te besede izgovoril, Nefiju in tistim, ki so bili poklicani (sedaj, število teh, ki so bili poklicani in so prejeli moč in polnomočje, da krščujejo, je bilo advanajst), in glejte, iztegnil svojo roko k množici in jim zaklical, rekoč: bBlagor vam, če boste prisluhnili besedam teh dvanajsterih, ki sem jih cizvolil iz vaše srede, da vam bodo služili in bodo vaši služabniki; in podeljujem jim moč, da vas bodo lahko krstili z vodo; in ko se boste krstili z vodo, glejte, vas bom krstil z ognjem in s Svetim Duhom; blagor vam torej, če boste verjeli vame in se krstili, potem ko ste me videli in veste, da sem.

  2 In spet, še bolj blagoslovljeni so tisti, ki bodo vašim besedam averjeli zato, ker jim boste pričevali, da ste me videli, in da veste, da sem. Da, blagor tistim, ki bodo vašim besedam verjeli in se bspustili do globin ponižnosti in se krstili, kajti obiskala jih bosta cogenj in Sveti Duh in prejeli bodo odpuščanje grehov.

  3 Da, blagor aubogim v duhu, ki bpridejo k meni, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

  4 In spet, blagor vsem tistim, ki žalujejo, kajti potolaženi bodo.

  5 In blagor akrotkim, kajti podedovali bodo bzemljo.

  6 In blagor vsem tistim, ki so alačni in bžejni cpravičnosti, kajti navdal jih bo Sveti Duh.

  7 In blagor amilostnim, kajti prejeli bodo milost.

  8 In blagor vsem ačistim v srcu, kajti bvideli bodo Boga.

  9 In blagor vsem amiroljubnim, kajti imenovali se bodo Božji botroci.

  10 In blagor vsem tistim, ki jih apreganjajo zavoljo mojega imena, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

  11 In blagor vam, ko vas bodo ljudje žalili in preganjali in zaradi mene zoper vas lažno govorili vsakovrstno zlo;

  12 kajti zelo se boste radostili in se silno veselili, kajti veliko bo vaše aplačilo v nebesih; kajti tako so preganjali preroke, ki so bili pred vami.

  13 Resnično, resnično, povem vam, dajem vam, da ste asol zemlje; če pa bo sol izgubila okus, s čim se bo zemljo osolilo? Sol ne bo odtlej dobra za nič drugega, kakor da se jo vrže proč in jo ljudje pohodijo.

  14 Resnično, resnično, povem vam, dajem vam, da ste luč temu ljudstvu. Mesto, ki stoji na hribu, se ne more skriti.

  15 Glejte, mar ljudje prižgejo asvetilko in jo položijo pod mernik? Ne, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši.

  16 Zato naj vaša aluč tako sveti pred temi ljudmi, da bodo lahko videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.

  17 Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke. Nisem je prišel razvezat, ampak izpolnit.

  18 Kajti resnično vam pravim, niti ena pičica in pika apostave ne bosta prešli, ampak bo v meni vsa izpolnjena.

  19 In glejte, dal sem vam postavo in zapovedi mojega Očeta, da boste verjeli vame in da se boste pokesali svojih grehov in prišli k meni astrtega srca in skesanega duha. Glejte, zapovedi imate pred seboj in bpostava je izpolnjena.

  20 Pridite torej k meni in bodite odrešeni; kajti resnično vam pravim, če ne boste izpolnjevali mojih zapovedi, ki sem vam jih tokrat zapovedal, ne boste v nobenem primeru vstopili v nebeško kraljestvo.

  21 Slišali ste, da so ti iz starodavnih časov rekli in je pred vami tudi zapisano, da ne aubijaj, in kdor bo ubijal, bo v nevarnosti Božje sodbe;

  22 toda povem vam, da bo, kdor se jezi na svojega brata, v nevarnosti Božje sodbe. In kdor bo svojemu bratu rekel raká, bo v nevarnosti pred svètom; in kdor bo rekel, ti nespametni, bo v nevarnosti peklenskega ognja.

  23 Če boste torej prišli k meni oziroma si boste želeli priti k meni in se spomnili, da ima vaš brat kar koli proti vam —

  24 pojdi k svojemu bratu in se najprej aspravi s svojim bratom, potem pa v srcu trdno odločen pridi k meni in sprejel te bom.

  25 Hitro se spravi s svojim nasprotnikom, dokler si še z njim na poti, da te kdaj ne dobi in boš vržen v ječo.

  26 Resnično, resnično, povem ti: Nikakor ne boš prišel od tam, dokler ne boš odplačal zadnjega senina. In mar lahko, medtem ko si v ječi, odplačaš en sam asenin? Resnično, resnično, povem ti: Ne.

  27 Glejte, ti iz starodavnih časov so zapisali, da ne aprešuštvuj;

  28 toda povem vam, da je, kdor pogleda žensko, da jo apoželi, v srcu že prešuštvoval.

  29 Glejte, zapovedujem vam, da ničemur od tega ne dopustite, da vam pride v asrce;

  30 kajti bolje je, da se temu odrečete, s čimer boste vzeli svoj akriž, kakor da bi bili vrženi v pekel.

  31 Zapisano je bilo, da naj ji, kdor bo odslovil svojo ženo, dá aločitveni list.

  32 Resnično, resnično, povem vam, da bo, kdor bo aodslovil svojo ženo, izvzemši zavoljo bnečistovanja, povzročil, da bo cprešuštvovala; in kdor se bo poročil s to, ki je ločena, bo prešuštvoval.

  33 In spet je zapisano: Ne zaprisegajte po krivem, ampak izpolnite Gospodu svoje aprisege;

  34 toda resnično, resnično, povem vam: Sploh ne azaprisegajte; niti pri nebesih, kajti Božji prestol so;

  35 niti pri zemlji, kajti ta je njegov podnožnik;

  36 niti ne zaprisegaj pri glavi, ker ne moreš enega lasu narediti črnega ali belega;

  37 ampak naj bo tvoj govor da, da, ne, ne; kajti kar je več kot to, je húdo.

  38 In glejte, zapisano je bilo: aOko za oko in zob za zob;

  39 toda povem vam, da se ne aupirajte zlu, ampak vsakomur, ki te udari po desnem licu, bobrni tudi drugo;

  40 in če te bo kdo po zakonu tožil in ti vzel plašč, naj ima tudi tvojo suknjo;

  41 in kdor te bo silil, da pojdi miljo, pojdi z njim dve.

  42 aDaj temu, ki te prosi, in ne zavrni tistega, ki bi si želel izposoditi od tebe.

  43 In glejte, zapisano je tudi, da ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika;

  44 toda glejte pravim vam, ljubite svoje asovražnike, blagoslavljajte te, ki vas preklinjajo, delajte dobro tem, ki vas sovražijo, in bmolite za te, ki vas kruto izrabljajo in vas preganjajo;

  45 da boste lahko otroci vašega Očeta, ki je v nebesih; kajti napravi, da sonce vzhaja nad hudobnimi in nad dobrimi.

  46 Zato je to, kar je bilo v starodavnih časih, kar je bilo pod postavo, v meni vse izpolnjeno.

  47 aStaro je minilo in vse je nastalo novo.

  48 Zato bi želel, da bi bili apopolni prav kakor jaz ali kakor je popoln vaš Oče, ki je v nebesih.