Mojzesova postava
    Footnotes

    Mojzesova postava

    Bog je dal po Mojzesu Izraelovi hiši zakone, ki bi nadomestili višjo postavo, ki je niso mogli izpolniti (2 Mz 34; PJS, 2 Mz 34:1–2; PJS, 5 Mz 10:2 [Dodatek]). Mojzesova postava je vsebovala številna načela, pravila, obrede in simbole, da bi ljudstvo opominjala na njihove dolžnosti in odgovornosti. Vsebovala je postavo moralnih, etičnih, verskih in naravnih zapovedi ter izvajanj — vključno z žrtvami (3 Mz 1–7) — ki so bila namenjena, da jih spomnijo na Boga in na njihovo dolžnost do njega (Moz 13:30). Vera, kesanje, krst v vodi in odpuščanje grehov so bili del postave, kot so bile deset zapovedi in številne druge zapovedi velike etične in moralne vrednosti. Velik del obredne postave se je izpolnil ob smrti in vstajenju Jezusa Kristusa, s čimer se je zaključilo žrtvovanje s prelivanjem krvi (Al 34:13–14). Postava se je izvajala pod Aronovim duhovništvom in je bila pripravljalni evangelij, da svoje privržence pripelje h Kristusu.