Smith ml., Joseph
  Footnotes

  Smith ml., Joseph

  Prerok, izvoljen, da na zemlji obnovi pravo Cerkev Jezusa Kristusa. Joseph Smith se je rodil v državi Vermont v Združenih državah Amerike in živel od leta 1805 do 1844.

  Leta 1820 sta se Bog Oče in Jezus Kristus prikazala Josephu in spoznal je, da nobena od cerkva na zemlji ni prava (JS – ŽZ 1:1–20). Kasneje se mu je prikazal angel Moroni, ki je razodel skrivališče zlatih plošč, ki so vsebovale zapis starodavnih ljudstev na ameriški celini (JS – ŽZ 1:29–54).

  Joseph je zlate plošče prevedel in jih leta 1830 objavil kot Mormonovo knjigo (JS – ŽZ 1:66–67, 75). Leta 1829 je od Janeza Krstnika in od Petra, Jakoba ter Janeza prejel duhovniško polnomočje (NaZ 13; 27:12; 128:20; JS – ŽZ 1:68–70).

  6. aprila 1830 so Joseph in nekaj drugih po Božjem naročilu ustanovili obnovljeno Cerkev Jezusa Kristusa (NaZ 20:1–4). Pod Josephovim vodstvom je Cerkev rasla v Kanadi, Angliji in vzhodnem delu Združenih držav, zlasti v Ohiu, Misuriju in Illinoisu. Joseph in sveti so bili povsod, kamor koli so se naselili, hudo preganjani. 27. junija 1844 sta Joseph in njegov brat Hyrum v Carthagu v Illinoisu v Združenih državah Amerike umrla mučeniške smrti.

  Sveti spis, ki ga je obelodanil prerok Joseph Smith

  Joseph je prevedel dele zlatih plošč, ki mu jih je dal angel Moroni, katerih prevod je bil objavljen leta 1830 kot Mormonova knjiga. Prav tako je od Gospoda prejel veliko razodetij, ki opisujejo osnovne nauke in organizacijo Cerkve. Veliko teh razodetij je bilo zbranih v to, kar danes poznamo kot Nauk in zaveze. Odgovoren je bil tudi za objavo Dragocenega bisera, ki vsebuje navdihnjene prevode nekaterih Mojzesovih, Abrahamovih in Matejevih zapisov, odlomke iz njegovega življenja in pričevanje ter trinajst izjav o nauku in verovanjih Cerkve.