Mojzes
  Footnotes

  Mojzes

  Starozavezni prerok, ki je Izraelce izpeljal iz egipčanskega suženjstva in jim dal niz verskih, družbenih in prehranskih zakonov, kot jih je razodel Bog.

  Mojzesovo delovanje ni bilo omejeno le na čas njegovega zemeljskega življenja. Joseph Smith je učil, da je z Elijem prišel na Goro spremenitve ter Petru, Jakobu in Janezu podelil duhovniške ključe (Mt 17:3–4; Mr 9:4–9; Lk 9:30; NaZ 63:21).

  Mojzes se je 3. aprila 1836 v templju v Kirtlandu prikazal Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju ter jima podelil ključe za zbiranje Izraela (NaZ 110:11).

  Razodetje poslednjih dni veliko govori o Mojzesu. Pogosto je omenjen v Mormonovi knjigi, v Nauku in zavezah pa se poučimo o njegovem delovanju (NaZ 84:20–26) in izvemo, da je duhovništvo prejel od svojega tasta Jitra (NaZ 84:6).

  Razodetje poslednjih dni prav tako potrjuje svetopisemsko poročilo o njegovem delovanju med Izraelovimi otroki in potrjuje, da je napisal prvih pet knjig Stare zaveze (1 Ne 5:11; Mz 1:40–41).

  Mojzesova knjiga

  Knjiga v Dragocenem biseru, ki vsebuje prvih sedem poglavij Prve Mojzesove knjige v navdihnjenem prevodu Josepha Smitha.

  Prvo poglavje opisuje videnje, v katerem je Mojzes videl Boga, ki mu je razodel ves načrt odrešitve. Poglavja od dve do pet so poročilo o stvarjenju in človekovem padcu. Šesto in sedmo poglavje vsebujeta videnje o Henohu in njegovem delovanju na zemlji. Osmo poglavje vsebuje videnje o Noetu in velikem potopu.

  Pet Mojzesovih knjig

  Prvih pet knjig Stare zaveze poznamo kot Mojzesove knjige. Medeninaste plošče, ki jih je Nefi vzel od Labana, so vsebovale Mojzesove knjige (1 Ne 5:11).