Mojzes 2
  Footnotes
  Theme

  2. poglavje

  (junij–oktober 1830)

  Bog ustvari nebo in zemljo. — Ustvarjene so vse oblike življenja. — Bog naredi človeka in mu da gospostvo nad vsem drugim.

  1 In zgodilo se je, da je Gospod spregovoril Mojzesu, rekoč: Glej, arazodenem ti glede teh bnebes in te czemlje; zapiši besede, ki jih govorim. Jaz sem začetek in konec, dvsemogočni Bog; te stvari sem eustvaril s svojim fEdinorojencem; da, na začetku sem ustvaril nebo in zemljo, na kateri stojiš.

  2 In azemlja je bila brez oblike in prazna; in napravil sem, da je obličje globočine zajela tema; in moj Duh se je premikal po vodni gladini; kajti jaz sem Bog.

  3 In jaz, Bog, sem rekel: Bodi asvetloba; in bila je svetloba.

  4 In jaz, Bog, sem videl svetlobo; in tista svetloba je bila adobra. In jaz, Bog, sem ločil svetlobo od teme.

  5 In jaz, Bog, sem svetlobo imenoval dan; in temo sem imenoval noč; in to sem storil po abesedi moje moči in bilo je storjeno, kakor sem bgovoril; in večer in jutro sta bila prvi cdan.

  6 In spet, jaz Bog sem rekel: Bodi aobok sredi vode in bilo je tako prav ko sem govoril; in rekel sem: Loči naj vode od vodá; in bilo je storjeno;

  7 in jaz, Bog, sem naredil obok in ločil avode, da, velike vode pod obokom od vodá, ki so bila nad obokom, in bilo je tako prav ko sem govoril.

  8 In jaz, Bog, sem nebesni svod imenoval anebo; in večer in jutro sta bila drugi dan.

  9 In jaz, Bog, sem rekel: Vode pod nebom naj se zberejo na aenem kraju, in tako je bilo; in jaz, Bog, sem rekel: Bodi kopno; in tako je bilo.

  10 In jaz, Bog, sem kopno imenoval aZemlja; in zbiranje vodá sem imenoval morje; in jaz, Bog, sem videl, da so bile vse stvari, ki sem jih ustvaril, dobre.

  11 In jaz, Bog, sem rekel: Zemlja naj požene atravo, rastline naj dajo seme, sadno drevje naj obrodi sadeže po svoji vrsti in drevje naj obrodi sadeže, katerih seme samo naj bo na zemlji, in bilo je tako, prav kakor sem govoril.

  12 In zemlja je pognala travo, vsaka rastlina je dala seme po svoji vrsti in drevje je obrodilo sadeže, katerih seme naj bo znotraj tega samega po njegovi vrsti; in jaz, Bog, sem videl, da je vse, kar sem naredil, dobro.

  13 In večer in jutro sta bila tretji dan.

  14 In jaz, Bog, sem rekel: Naj bodo luči na nebesnem svodu, da ločijo dan od noči, in naj bodo za znamenja in za letne čase in za dneve in za leta;

  15 in bodo naj za luči na nebesnem svodu, da bodo razsvetljevali zemljo; in tako je bilo.

  16 In jaz, Bog, sem naredil dve veliki lúči; večjo aluč, da vlada dnevu, in manjšo luč, da vlada noči, in večja luč je bila sonce, manjša luč pa je bila luna; in tudi zvezde so bile narejene prav glede na mojo besedo.

  17 In jaz, Bog, sem ju postavil na nebesni svod, da bi razsvetljevali zemljo,

  18 in da bi sonce vladalo dnevu in da bi luna vladala noči in da bi ločil svetlobo od teme; in jaz, Bog, sem videl, da so bile vse stvari, ki sem jih naredil, dobre;

  19 in večer in jutro sta bila četrti dan.

  20 In jaz, Bog, sem rekel: Vode naj obilno prinesejo premikajoča bitja, ki imajo življenje, in ptice, ki bodo letale nad zemljo na odprtem nebesnem svodu.

  21 In jaz, Bog, sem ustvaril velike akite in vsa živa bitja, ki se premikajo, ki so jih vode dale obilno po njihovih vrstah, in vse krilate ptice po njihovih vrstah; in jaz, Bog, sem videl, da je bilo vse, kar sem ustvaril, dobro.

  22 In jaz, Bog, sem jih blagoslovil, rekoč: Bodite rodovitni in se amnožite in napolnite morsko vodovje; in ptice naj se množijo po zemlji;

  23 in večer in jutro sta bila peti dan.

  24 In jaz, Bog, sem rekel: Zemlja naj da živa bitja po njihovih vrstah, živino in plazeče živali in živali zemlje po njihovih vrstah, in tako je bilo.

  25 In jaz, Bog, sem naredil živali zemlje po njihovih vrstah in živino po njenih vrstah in vse, kar se plazi po zemlji po vrsti tega in jaz, Bog, sem videl, da so bile vse te stvari dobre.

  26 In jaz, Bog, sem svojemu aEdinorojencu, ki je bil z menoj na začetku, rekel: bNarediva človeka po najini cpodobi, po najini podobnosti; in tako je bilo. In jaz, Bog, sem rekel: dGospodujejo naj ribam morja in pticam neba in živini in vsej zemlji in vsem plazečim živalim, ki se plazijo po zemlji.

  27 In jaz, aBog, sem človeka ustvaril po svoji podobi, po podobi mojega Edinorojenca sem ga ustvaril; moškega in žensko sem ju ustvaril.

  28 In jaz, Bog, sem ju blagoslovil in jima rekel: Bodita plodna in se amnožita in napolnita zemljo in si jo podredita in gospodujta ribam morja in pticam neba in vsakemu živemu bitju, ki se premika po zemlji.

  29 In jaz, Bog, sem moškemu rekel: Glej, dal sem ti vsako rastlino, ki ima seme, ki je po vsem obličju zemlje, in vsako drevo, ki bo obrodilo sadove drevesa, ki imajo semena; to ti bo za ahrano.

  30 In vsaki živali zemlje in vsaki ptici neba in vsemu, kar se plazi po zemlji, čemur sem dal življenje, bo dana vsaka čista rastlina za hrano; in bilo je tako, prav kakor sem govoril.

  31 In jaz, Bog, sem videl vse, kar sem naredil, in glej, vse stvari, ki sem jih naredil, so bile adobre; in večer in jutro sta bila bšesti dan.