oko — oči
    Footnotes

    oko — oči

    V svetih spisih se oko pogosto uporablja kot znamenje človekove sposobnosti pridobivanja Božje luči. Človekovo oko simbolično kaže tudi na duhovno stanje in razumevanje Božjih stvari.