Whitney, Newel K.
    Footnotes

    Whitney, Newel K.

    Eden prvih voditeljev v obnovljeni Cerkvi. Newel K. Whitney je bil škof v Kirtlandu v Ohiu (Združene države Amerike), kasneje pa je služil kot predsedujoči škof Cerkve (NaZ 72:1–8; 104; 117).