Nauk in zaveze 72
  Footnotes
  Theme

  72. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 4. decembra 1831. Zbralo se je več starešin in članov, da bi izvedeli, kaj je njihova dolžnost, in da bi bili nadalje poučeni o cerkvenih naukih. Ta razdelek je sestavljen iz treh razodetij, prejetih isti dan. Verzi od ena do osem razkrivajo poklic Newela K. Whitneyja kot škofa. Nato je bil poklican in posvečen, nakar so bili prejeti verzi od devet do triindvajset, ki dodatno pojasnjujejo škofove dolžnosti. Po tistem so bili dodani verzi od štiriindvajset do šestindvajset, ki nudijo navodila glede zbiranja Siona.

  1–8 Starešine naj škofu poročajo o svojem skrbništvu. 9–15 Škof vodi skladišče ter skrbi za revne in pomoči potrebne. 16–26 Škofje naj potrdijo osebno vrednost starešin.

  1 Prisluhnite in poslušajte Gospodov glas, o vi, ki ste se zbrali, ki ste avéliki duhovniki moje cerkve, katerim sta bila dana bkraljestvo in moč.

  2 Kajti resnično, tako govori Gospod, v meni je potrebno, da je vam, oziroma izmed vas, cerkvi v tem delu Gospodovega vinograda, določen aškof.

  3 In resnično ste v tem ravnali modro, kajti Gospod iz roke vsakega askrbnika terja, da o svojem bskrbništvu cporoča tako v času kot v večnosti.

  4 Kajti tega, ki je zvest in amoder v času, se ima za vrednega, da podeduje bbivališča, ki jih je zanj pripravil moj Oče.

  5 Resnično vam pravim, naj starešine cerkve v tem delu mojega avinograda o svojem skrbništvu poročajo škofu, ki ga bom določil v tem delu mojega vinograda.

  6 To naj gre v zapisnik, da se bo izročilo škofu v Sionu.

  7 In aškofova dolžnost bo razkrita po zapovedih, ki so bile dane, in glasu konference.

  8 In sedaj vam resnično pravim, mož, ki bo v to polnomočje imenovan in posvečen, je moj služabnik aNewel K. Whitney. To je volja Gospoda, vašega Boga, vašega Odkupitelja. Tako je. Amen.

  9 Gospodova beseda, poleg zakona, ki je bil dan, ki razkriva dolžnost škofa, ki je bil posvečen v cerkvi v tem delu vinograda, ki je resnično tole:

  10 vodi naj Gospodovo askladišče; sprejema naj cerkvena sredstva v tem delu vinograda;

  11 sprejema naj poročilo starešin, kakor je bilo prej zapovedano; in askrbi naj za njihove potrebe, kateri naj plačajo za to, kar prejemajo, če imajo s čim plačati;

  12 da bo tudi to posvečeno za dobro cerkve, za revne in pomoči potrebne.

  13 In za tistega, ki anima s čim plačati, se bo napravilo poročilo in izročilo škofu Siona, ki naj dolg plača od tistega, kar mu bo Gospod dal v roke.

  14 In dela zvestih, ki delajo v duhovnih stvareh, prinašajoč evangelij in stvari kraljestva cerkvi in svetu, bodo vračilo dolga škofu v Sionu;

  15 tako to prihaja iz cerkve, kajti glede na azakon mora vsak, ki pride v Sion, vse stvari položiti pred škofa v Sionu.

  16 In sedaj vam resnično pravim, da zato, ker mora vsak starešina v tem delu vinograda o svojem skrbništvu poročati škofu v tem delu vinograda —

  17 apotrdilo sodnika oziroma škofa v tem delu vinograda škofu v Sionu vsakogar napravi sprejemljivega in zadostí vsem stvarem za dediščino in da se ga sprejme kot modrega bskrbnika in kot zvestega delavca;

  18 drugače ga škof Siona ne bo sprejel.

  19 In sedaj vam resnično pravim, vsakega starešino, ki bo poročal škofu cerkve v tem delu vinograda, naj priporoči cerkev, oziroma cerkve, v kateri dela, da bodo on in njegova poročila v vsem odobreni.

  20 In spet, moji služabniki, ki so določeni za skrbnike aknjižnih zadev moje cerkve, naj v vsem prosijo za pomoč škofa oziroma škofe —

  21 da bodo arazodetja lahko objavljena in šla na konce zemlje, da bodo prav tako lahko pridobili sredstva, ki bodo v vsem koristila cerkvi;

  22 in da bodo prav tako v vsem lahko dobili odobritev in se jih bo imelo za modre skrbnike.

  23 In sedaj, glejte, to naj bo primer za vse razširjene veje moje cerkve, v kateri koli deželi že bodo ustanovljene. In sedaj preneham govoriti. Amen.

  24 Nekaj besed poleg zakonov kraljestva glede članov cerkve — tistih, ki jih je Sveti Duh adoločil, da gredo v Sion, in tistih, ki imajo privilegij, da gredo v Sion —

  25 škofu naj nesejo potrdilo treh starešin cerkve oziroma potrdilo škofa;

  26 drugače se tega, ki bo šel v deželo Sion, ne bo imelo za modrega skrbnika. Tudi to je primer. Amen.