Nauk in zaveze 54
  Footnotes
  Theme

  54. razdelek

  Razodetje, dano Newelu Knightu po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 10. junija 1831. Člani Cerkve, ki so živeli v Thompsonu v Ohiu, so bili razdeljeni glede vprašanj, ki so se nanašala na posvetitev imetja. Pokazala sta se sebičnost in lakomnost. Leman Copley je po svojem misijonu med shakerji (gl. glavo 49. razdelka) prelomil zavezo, da bo svojo veliko kmetijo posvetil za dedni kraj za svete, ki so prihajali iz Colesvilla v New Yorku. Zaradi tega so Newel Knight (voditelj članov, ki so živeli v Thompsonu) in drugi starešine prišli preroka vprašat, kako nadaljevati. Prerok je vprašal Gospoda in prejel to razodetje, ki članom v Thompsonu zapoveduje, naj oddidejo s kmetije Lemana Copleyja in odpotujejo v Misuri.

  1–6 Sveti morajo izpolnjevati evangelijsko zavezo, da bodo dosegli milost. 7–10 V stiski morajo biti potrpežljivi.

  1 Glej, tako govori Gospod, in sicer aAlfa in Omega, začetek in konec, in sicer ta, ki je bil bkrižan za grehe sveta —

  2 glej, resnično, resnično, povem ti, moj služabnik Newel Knight, bodi stanoviten v službi, v katero sem te imenoval.

  3 In če tvoji bratje želijo uiti sovražnikom, naj se pokesajo vseh svojih grehov in postanejo resnično aponižni pred menoj in skesani.

  4 In ker je bila azaveza, ki so jo sklenili z menoj, prelomljena, je torej zato postala bneveljavna in neučinkovita.

  5 In gorje tistemu, po katerem to apohujšanje pride, kajti zanj bi bilo bolje, da bi utonil v morski globini.

  6 Toda blagor tistim, ki so se držali zaveze in so izpolnjevali zapoved, kajti prejeli bodo amilost.

  7 Zatorej sedaj pojdite in zbežite iz dežele, da nad vas ne pridejo vaši sovražniki; in odpravite se na pot in kogar želite, si določite za voditelja in da bo za vas izplačeval denar.

  8 In tako se boste odpravili na pot v zahodna področja v deželo aMisuri do lamanskih meja.

  9 In potem ko boste nehali potovati, glejte, vam pravim, si prizadevajte apreživljati se kakor ljudje, dokler vam ne pripravim mesta.

  10 In spet, bodite apotrpežljivi v stiski, dokler ne bpridem; in glejte, pridem naglo in moje plačilo je pri meni in tisti, ki so me rano ciskali, se bodo v duši dodpočili. Tako je. Amen.