Nauk in zaveze 25
  Footnotes
  Theme

  25. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensilvaniji julija 1830 (gl. glavo 24. razdelka). Naslednje razodetje razodeva Gospodovo voljo Emmi Smith, prerokovi ženi.

  1–6 Emma Smith, izvoljena gospa, je poklicana pomagati možu in ga tolažiti. 7–11 Prav tako je poklicana zapisovati in pojasnjevati svete spise ter zbrati hvalnice. 12–14 Pesem pravičnega je molitev h Gospodu. 15–16 Načela poslušnosti v tem razodetju se nanašajo na vse.

  1 Prisluhni glasu Gospoda, svojega Boga, ko ti govorim, Emma Smith, moja hči, kajti resnično ti pravim, da so vsi tisti, ki asprejmejo moj evangelij, sinovi in hčere v mojem bkraljestvu.

  2 Dajem ti razodetje glede moje volje; in če boš zvesta in boš ahodila po poteh bkreposti pred menoj, bom tvoje življenje obvaroval in boš v Sionu prejela cdediščino.

  3 Glej, agrehi so ti odpuščeni in izvoljena gospa si, katero sem bpoklical.

  4 Ne godrnjaj zaradi stvari, ki jih nisi videla, kajti prikrite so tebi in svetu, kar je v meni modrost v prihodnjem času.

  5 In odgovornost tvojega poklica bo za atolažbo mojemu služabniku Josephu Smithu ml., tvojemu možu, v njegovih stiskah, s tolažilnimi besedami, v duhu krotkosti.

  6 In pojdi z njim v času njegovega odhoda in bodi njegova pisarka, ko ne bo nikogar, da bi bil njegov pisar, da bom svojega služabnika Oliverja Cowderyja lahko poslal, kamor me bo volja.

  7 In po njegovi roki boš aposvečena, da boš pojasnjevala svete spise in opominjala cerkev, kakor ti bo dano po mojem Duhu.

  8 Kajti nate bo položil aroke in boš prejela Svetega Duha in svoj čas namenjaj zapisovanju ter veliko učenju.

  9 In ni se ti treba bati, kajti mož te bo podpiral v cerkvi; kajti zanje je njegov apoklic, da jim bo lahko brazodeto vse, kar koli bo moja volja glede na njihovo vero.

  10 In resnično ti pravim, da daš astvari tega bsveta na stran in ciščeš stvari boljšega.

  11 In dano ti bo tudi, da boš napravila izbor svetih ahvalnic, kakor ti bo dano, kar mi je povšeči, da jih bodo imeli v moji cerkvi.

  12 Kajti duša se mi radosti v apesmi bsrca, da, pesem pravičnih je molitev k meni in nanjo bom odgovoril z blagoslovom nad njihovimi glavami.

  13 Zatorej povzdigni srce in se raduj in okleni zavez, ki si jih sklenila.

  14 Ostani v duhu akrotkosti in se varuj bponosa. Naj se ti duša radosti v možu in slávi, ki bo prišla nanj.

  15 Nenehno izpolnjuj moje zapovedi in prejela boš akrono bpravičnosti. Če pa tako ne boš delala, tja, kjer sem, cne moreš priti.

  16 In resnično, resnično, povem ti, to je moj aglas vsem. Amen.