Nauk in zaveze 6
  Footnotes
  Theme

  6. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju v Harmonyju v Pensilvaniji aprila 1829. Oliver Cowdery je 7. aprila 1829 začel delati kot pisar pri prevajanju Mormonove knjige. Že je prejel božansko razodetje resnice o prerokovem pričevanju, kar se tiče plošč, na katerih je bil vgraviran zapis o Mormonovi knjigi. Prerok je Gospoda vprašal preko uríma in tumíma in prejel naslednji odgovor.

  1–6 Delavci na Gospodovem polju dosežejo odrešitev. 7–13 Ni večjega daru, kot je dar odrešitve. 14–27 Pričevanje o resnici pride z močjo Duha. 28–37 Glejte h Kristusu in nenehno delajte dobro.

  1 Veliko in ačudovito delo bo kmalu prišlo k človeškim otrokom.

  2 Glejte, jaz sem Bog; prisluhnite moji abesedi, ki je živa in močna, bostrejša od dvoreznega meča, da razdvoji tako sklepe kot mozeg; zato prisluhnite mojim besedam.

  3 Glejte, apolje je belo že za žetev; kdor si torej želi žeti, naj na moč zamahne s srpom in žanje, dokler traja dan, da bo za svojo dušo v Božje kraljestvo lahko shranil večno odrešitev.

  4 Da, kdor bo azamahnil s srpom in žel, ta je poklican od Boga.

  5 Če me boste torej aprosili, boste prejeli, če boste trkali, se vam bo odprlo.

  6 Ker sta torej vprašala, glejta, vama pravim, izpolnjujta moje zapovedi in si aprizadevajta izvajati in utrjevati bSionovo stvar;

  7 ne aiščita bbogastva, temveč cmodrost in glejta, Božje dskrivnosti se vama bodo razkrile in nato bosta bogata. Glejte, ta, ki ima evečno življenje, je bogat.

  8 Resnično, resnično, povem ti, prav kakor želiš od mene, tako se ti bo zgodilo; in če želiš, boš v tem rodu sredstvo za izvajanje veliko dobrega.

  9 Temu rodu ne govori drugega kakor akesanje; izpolnjuj moje zapovedi in pomagaj izvajati moje delo glede na moje zapovedi in boš blagoslovljen.

  10 Glej, imaš dar in zaradi svojega daru si blagoslovljen. Pomni, je asvét in prihaja od zgoraj —

  11 in če boš avprašal, boš poznal bskrivnosti, ki so velike in čudovite; zato udejanjaj svoj cdar, da boš lahko odkrival skrivnosti, da boš lahko številne privedel k spoznanju resnice, da, jih dprepričal o njihovih zmotnih poteh.

  12 Svojega daru ne razkrij nikomur drugemu kakor tistim, ki so tvoje vere. aSvetih stvari ne jemlji zlahka.

  13 Če boš delal dobro, da, in boš do akonca bostal czvest, boš odrešen v Božje kraljestvo, ki je največji od vseh Božjih darov, kajti ni večjega daru, kot je dar dodrešitve.

  14 Resnično, resnično, povem ti, blagoslovljen si zavoljo tega, kar si storil, kajti avprašal si me in glej, kolikor krat si me vprašal, tolikor krat si prejel poučevanje od mojega Duha. Če ne bi bilo tako, ne bi prišel do sem, kjer si tačas.

  15 Glej, veš, da si me vprašal in sem ti razsvetlil aum; in sedaj ti to povem, da boš vedel, da te je razsvetlil Duh resnice;

  16 da, povem ti, da boš vedel, da nihče drug ne apozna tvojih misli in vzgibov tvojega bsrca kakor Bog.

  17 To ti povem kot pričevanje tebi — da so besede oziroma delo, ki si jih pisal, aresnične.

  18 Zato bodi amarljiv; mojemu služabniku Josephu zvesto bstoj ob strani v vsakršnih težkih razmerah, v katerih nemara je zavoljo besede.

  19 Opominjaj ga v njegovih napakah in sprejmi tudi njegovo opominjanje. Bodi potrpežljiv, bodi trezen, bodi zmeren, imej potrpežljivost, vero, upanje in dobrotljivost.

  20 Glej, ti si Oliver in govoril sem ti zaradi tvojih želja, zato te besede aohrani v srcu. Zvesto in marljivo izpolnjuj Božje zapovedi in obdal te bom z rokami svoje ljubezni.

  21 Glej, jaz sem Jezus Kristus, aBožji Sin. Sem isti, ki je prišel k svojim in bmoji me niso sprejeli. Jaz sem cluč, ki sveti v dtemí in je tema ne doume.

  22 Resnično, resnično, povem ti, če si želiš nadaljnje pričevanje, se v mislih spomni noči, ko si v srcu klical k meni, da bi glede teh stvari apoznal resnico.

  23 Mar te glede te zadeve nisem v mislih apomiril? Ali imaš lahko večje bpričevanje kot to od Boga?

  24 In sedaj, glej, prejel si pričevanje, kajti če sem ti povedal to, česar ne ve nihče, mar nisi prejel pričevanja?

  25 In glej, dam ti dar, če želiš od mene, da boš aprevajal prav kakor moj služabnik Joseph.

  26 Resnično, resnično, povem ti, da obstajajo azapisi, ki vsebujejo veliko mojega evangelija, ki se jih je zadržalo zaradi človeške bhudobije;

  27 in sedaj ti zapovedujem, da boš, če imaš dobre želje — željo, da bi si shranil zaklade v nebesih — potem pomagal pri razkritju, s svojim darom, tistih delov mojih svetih aspisov, ki so bili skriti zaradi krivičnosti.

  28 In sedaj, glej, dajem ti, in prav tako mojemu služabniku Josephu, ključe do tega daru, ki bodo razkrili to služenje; in vsaka beseda se bo potrdila po ustih dveh ali treh aprič.

  29 Resnično, resnično, povem vama, če zavrnejo moje besede, in ta del mojega evangelija ter delovanja, blagor vama, kajti nič hujšega vama ne morejo narediti kakor meni.

  30 In četudi vama bodo astorili, prav kakor so meni, blagor vama, kajti z menoj bosta bprebivala v cslavi.

  31 Toda če ne bodo azavrnili mojih besed, ki bodo potrjene s bpričevanjem, ki bo dano, blagor jim, in potem se bosta radostila v sadu svojega truda.

  32 Resnično, resnično, povem vama, kakor sem rekel svojim učencem, kjer sta dva ali so trije azbrani v mojem imenu, kar se tiče ene stvari, glejta, tam bom jaz bsredi med njimi — in sicer tako sem med vama.

  33 Ne abojta se delati dobro, sinova moja, kajti kar bosta bsejala, bosta tudi žela; če bosta torej sejala dobro, bosta tudi žela dobro za svoje plačilo.

  34 Zato se ne boj, mala čreda; delajte dobro; naj se zemlja in pekel združita proti vam, kajti če ste sezidani na moji askali, ne moreta zmagati.

  35 Glejta, ne obsojam vaju; pojdita svojo pot in ne agrešita več; trezno opravljajta delo, ki sem vama ga zapovedal.

  36 K meni se aozirajta v vsaki misli; ne dvomita, ne bojta se.

  37 aGlejta rane, ki so mi prebodle stran, in tudi sledove bžebljev na mojih rokah in nogah; bodita zvesta, izpolnjujta moje zapovedi in cpodedovala bosta nebeško dkraljestvo. Amen.