Nauk in zaveze 46
  Footnotes
  Theme

  46. razdelek

  Razodetje, dano Cerkvi po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 8. marca 1831. V tem zgodnjem času Cerkve se enotni vzorec za vodenje cerkvenih bogoslužij še ni razvil. Vendar je navada, da se je na zakramentne sestanke in druga cerkvena zborovanja puščalo samo člane in resne raziskovalce, postala nekoliko splošna. To razodetje izraža Gospodovo voljo v zvezi s predsedovanjem in vodenjem sestankov in njegova navodila o iskanju in prepoznavanju duhovnih darov.

  1–2 Starešine naj sestanke vodijo, kakor jih vodi Sveti Duh. 3–6 Iskalcem resnice naj se ne prepove na zakramentno bogoslužje. 7–12 Prosite Boga in si prizadevajte za duhovne darove. 13–26 Našteto je nekaj teh darov. 27–33 Cerkvenim voditeljem je dana moč za prepoznavanje duhovnih darov.

  1 Prisluhni, o ljudstvo moje cerkve, kajti resnično vam pravim, da vam je bilo to povedano v vašo akorist in učenje.

  2 Toda navkljub tistemu, kar je zapisano, je bilo astarešinam moje cerkve vselej dano od začetka, in vedno bo, naj vse sestanke bvodijo, kakor jih usmerja in vodi Sveti Duh.

  3 Vendar vam je zapovedano, da nikoli nikogar ne aizženete z javnih sestankov, ki se odvijajo pred svetom.

  4 Prav tako vam je zapovedano, da z zakramentnega sestanka ne izženete nikogar, ki pripada acerkvi, vendar če se je kdo pregrešil, mu bne dovolite zakramenta, dokler ne sklene sprave.

  5 In spet vam pravim, da z zakramentnega sestanka ne izženite nikogar, ki iskreno išče kraljestvo — to govorim glede tistih, ki niso iz te cerkve.

  6 In spet vam pravim glede sestankov s apotrditvami, če bo kdo, ki ni iz te cerkve, ki iskreno išče kraljestvo, da ga ne izženite.

  7 Toda v vsem vam je zapovedano aprositi Boga, ki rad daje; in to, kar vam pričuje Duh, celo tako bi rad, da bi delali v vsej bsvetosti srca, hodeč pokončno pred menoj, cpremišljujoč o cilju vaše odrešitve, izvajajoč vse v molitvi in dzahvaljevanju, da vas ne bodo ezapeljali zli duhovi ali nauki fdemonov ali gčloveške zapovedi, kajti nekateri so od ljudi in drugi od demonov.

  8 Zatorej se varujte, da ne boste prevarani; in da ne boste prevarani, si iskreno aprizadevajte za najboljše darove in vselej pomnite, za kaj so dani;

  9 kajti resnično vam pravim, dani so v korist tistih, ki me ljubijo in izpolnjujejo vse moje zapovedi, in zanj, ki si to prizadeva delati, da bodo lahko imeli od tega korist vsi, ki me iščejo ali ki me prosijo, ki prosijo in ne za aznamenje, da bi to lahko bzapravili za svoja poželenja.

  10 In spet, resnično vam pravim, želel bi, da bi vselej pomnili in vselej ohranili v amislih, kateri so tisti bdarovi, ki so dani cerkvi.

  11 Kajti vsem niso bili dani vsi darovi, kajti veliko darov je in avsakomur je dar dan po Božjem Duhu.

  12 Nekaterim je dan eden in drugim je dan drugi, da bi od tega imeli korist vsi.

  13 Nekaterim je po Svetem Duhu dano avedeti, da je Jezus Kristus Božji Sin in da je bil križan za grehe sveta.

  14 Drugim je dano averjeti v njihove besede, da bi tudi oni imeli večno življenje, če ostanejo zvesti.

  15 In spet, nekaterim je po Svetem Duhu dano poznati arazlike v delovanju, kar bo povšeči istemu Gospodu, glede na Gospodovo voljo, v skladu z njegovimi milostmi glede na stanja človeških otrok.

  16 In spet, po Svetem Duhu je nekaterim dano poznati raznolikosti delovanj, ali so od Boga, da se lahko vsakomur dajejo razodetja Duha, da so jim v korist.

  17 In spet, resnično vam pravim, nekaterim je, po Božjem Duhu, dana beseda amodrosti.

  18 Drugemu je dana beseda aspoznanja, da so vsi lahko poučeni, da bodo modri in bodo imeli znanje.

  19 In spet, nekaterim je dano, da imajo avero, da bodo ozdravljeni;

  20 in drugim je dano, da imajo vero, da aozdravljajo.

  21 In spet, nekaterim je dano, da delajo ačudeže;

  22 drugim pa je dano, da aprerokujejo;

  23 in drugim aprepoznavanje duhov.

  24 In spet, nekaterim je dano, da govorijo ajezike;

  25 drugim pa je dano tolmačenje jezikov.

  26 In vsi ti adarovi prihajajo od Boga v korist Božjih botrok.

  27 In aškofu cerkve in takšnim, ki jih bo Bog določil in posvetil, da bodo bdeli nad cerkvijo in da bodo starešine v cerkvi, bo dano, da bodo vse te darove bprepoznali, da kdo med vami ne bo česa trdil in vendarle ne bo od Boga.

  28 In zgodilo se bo, da bo ta, ki bo prosil v aDuhu, prejel v Duhu;

  29 da so nekaterim lahko dani vsi ti darovi, da bo lahko nekdo glavni, zato da bo lahko od tega imel korist vsak član.

  30 Ta, ki aprosi v bDuhu, prosi glede na Božjo cvoljo, zatorej je storjeno, prav kakor prosi.

  31 In spet, povem vam, vse mora biti storjeno v Kristusovem imenu, kar koli delate v Duhu;

  32 in Bogu se morate v Duhu azahvaljevati za vsak blagoslov, s katerim ste blagoslovljeni.

  33 In pred menoj morate nenehno udejanjati akrepost in bsvetost. Tako je. Amen.