Nauk in zaveze 30
  Footnotes
  Theme

  30. razdelek

  Razodetje, dano Davidu Whitmerju, Petru Whitmerju ml. in Johnu Whitmerju po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku septembra 1830 po tridnevni konferenci v Fayettu, toda preden so se starešine Cerkve razšli. Prvotno je bilo to gradivo objavljeno kot tri razodetja; prerok ga je združil v en razdelek za izdajo Nauka in zavez leta 1835.

  1–4 David Whitmer je okaran, ker ni služil marljivo. 5–8 Peter Whitmer ml. naj Oliverja Cowderyja spremlja na misijon med Lamance. 9–11 John Whitmer je poklican pridigati evangelij.

  1 Glej, povem ti, aDavid, da si se bbal človeka in se nisi czanašal name za moč, kakor bi se moral.

  2 Temveč si bil v mislih bolj pri stvareh azemlje kot pri stvareh mene, svojega Stvarnika, in služenju, h kateremu si bil poklican; in nisi prisluhnil mojemu Duhu in tistim, ki so ti bili nadrejeni, ampak so te prepričali tisti, ki jim nisem zapovedal.

  3 Zatorej si prepuščen, da me sam vprašaš in apremišljuješ o tem, kar si prejel.

  4 In tvoj dom bo v hiši tvojega očeta, dokler ti ne dam nadaljnjih zapovedi. In posvéti se asluženju v cerkvi in pred svetom in v okoliških predelih. Amen.

  5 Glej, pravim ti, aPeter, da se na bpot odpraviš s svojim bratom Oliverjem, kajti prišel je cčas, ko je v meni potrebno, da odpreš usta, da boš razglašal moj evangelij; zato se ne boj, temveč dprisluhni bratovim besedam in nasvetu, ki ti jih bo dal.

  6 In z njim pojdi skozi vse njegove stiske, se v srcu vselej obračaj k meni v molitvi in veri za njegovo in svojo rešitev; kajti dal sem mu moč, da bo med aLamanci gradil mojo bcerkev;

  7 in nikogar nisem imenoval, da bo njegov svetovalec anad njim v cerkvi glede cerkvenih zadev, razen če je njegov brat, Joseph Smith ml.

  8 Zatorej prisluhni temu in marljivo izpolnjuj moje zapovedi in blagoslovljen boš z večnim življenjem. Amen.

  9 Glej, pravim ti, moj služabnik John, da odslej začni z arazglašanjem mojega evangelija kakor z bglasom trobente.

  10 In tvoje delo naj bo pri tvojem bratu Philipu Burroughsu in v tistem okoliškem predelu, da, kjer koli te bodo lahko slišali, dokler ti ne zapovem, da od tamkaj odidi.

  11 In odslej naj bo vse tvoje delo z vso tvojo dušo v Sionu, da, vselej odpri usta za mojo stvar, ne aboječ se, kaj lahko naredi bčlovek, kajti s cteboj sem. Amen.