Nauk in zaveze 115
  Footnotes
  Theme

  115. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Far Westu v Misuriju 26. aprila 1838, ki razkriva Božjo voljo glede izgradnje tistega kraja in Gospodove hiše. Naslednje razodetje je naslovljeno na predsedujoče uradnike in člane Cerkve.

  1–4 Gospod svojo Cerkev poimenuje Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. 5–6 Sion in njegovi koli so kraji obrambe in zatočišča za svete. 7–16 Svetim je zapovedano, naj Gospodovo hišo zgradijo v Far Westu. 17–19 Joseph Smith ima ključe Božjega kraljestva na zemlji.

  1 Resnično, tako govori Gospod tebi, moj služabnik aJoseph Smith ml., in tudi mojemu služabniku bSidneyju Rigdonu in tudi mojemu služabniku cHyrumu Smithu, in tvojima svetovalcema, ki sta in bosta imenovana po temle;

  2 in tudi tebi, moj služabnik aEdward Partridge, in njegovima svetovalcema;

  3 in tudi mojim zvestim služabnikom, ki so iz visokega svèta moje cerkve v Sionu, kajti tako se bo imenoval, in tudi vsem starešinam in ljudstvu moje Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, razkropljenim po vsem svetu;

  4 kajti tako se bo imenovala moja acerkev v poslednjih dneh, in sicer bCerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.

  5 Resnično vam vsem pravim: aVstanite in zasijte, da bo vaša luč bmerilo narodom;

  6 in da bo azbiranje po deželi bSion in v njegovih ckolih za obrambo in za dzatočišče pred nevihto in pred srdom, ko se bo nemešan eizlil po vsej zemlji.

  7 Naj bo mesto Far West asveta in meni posvečena dežela; in imenovalo se bo nadvse sveto, kajti tla, na katerih stojite, so sveta.

  8 Zato vam zapovedujem, da mi azgradite hišo za zbiranje mojih svetih, da me bodo lahko bčastili.

  9 In naj bo začetek tega dela in temelj in pripravljalno delo to prihajajoče poletje;

  10 in začetek naj se zgodi četrti dan tega julija; in odtlej naj moje ljudstvo marljivo dela, da bo zgradilo hišo mojemu imenu;

  11 in čez aeno leto od tega dne naj ponovno začnejo s polaganjem temelja moje bhiše.

  12 Zatorej naj odtlej marljivo delajo, dokler ne bo končana, od temeljnega kamna do vrha le-te, dokler ne bo ostalo nič, kar ne bi bilo dokončano.

  13 Resnično vam pravim, naj moj služabnik Joseph, niti moj služabnik Sidney, niti moj služabnik Hyrum, ne zapade v dolgove zaradi gradnje hiše mojemu imenu;

  14 temveč naj se mojemu imenu zgradi hiša glede na avzorec, ki jim ga bom pokazal.

  15 In če je moje ljudstvo ne bo zgradilo glede na vzorec, ki ga bom pokazal njihovemu predsedstvu, je ne bom sprejel iz njihovih rok.

  16 Če pa jo bo moje ljudstvo zgradilo glede na vzorec, ki ga bom pokazal njihovemu predsedstvu, in sicer mojemu služabniku Josephu in njegovima svetovalcema, potem jo bom iz rok mojega ljudstva sprejel.

  17 In spet, resnično vam pravim, moja volja je, da bo mesto Far West hitro zgrajeno z zbiranjem mojih svetih;

  18 in naj bodo določeni tudi drugi kraji za akole v okoliških predelih, kakor bodo od časa do časa pokazani mojemu služabniku Josephu.

  19 Kajti glejte, z njim bom in posvetil ga bom pred ljudstvom; kajti njemu sem dal aključe tega kraljestva in delovanja. Tako je. Amen.