Nauk in zaveze 31
  Footnotes
  Theme

  31. razdelek

  Razodetje, dano Thomasu B. Marshu po preroku Josephu Smithu septembra 1830. Dogodek je bil nemudoma po konferenci Cerkve (gl. glavo 30. razdelka). Thomas B. Marsh se je prej v mesecu krstil in je bil posvečen za starešino v Cerkvi, preden je bilo dano naslednje razodetje.

  1–6 Thomas B. Marsh je poklican pridigati evangelij in prejme potrditev, da je z njegovo družino dobro. 7–13 Svetovano mu je, naj bo potrpežljiv, vselej moli in sledi Tolažniku.

  1 aThomas, sin moj, blagor ti zaradi vere v moje delo.

  2 Glej, zaradi svoje družine si imel veliko stisk, vendar bom tebe in tvojo družino, da, tvoje male, blagoslovil; in prišel bo dan, da bodo verjeli in poznali resnico in bodo s teboj eno v moji cerkvi.

  3 Povzdigni svoje srce in se raduj, kajti prišla je ura tvojega poslanstva; in jezik se ti bo razvezal in temu rodu boš razglašal avesele novice o veliki radosti.

  4 aRazglašaj to, kar je bilo razodeto mojemu služabniku, Josephu Smithu ml. Odslej začni pridigati, da, žeti na polju, ki je bbelo, da bo že požgano.

  5 Zato z vso svojo dušo azamahni s srpom in grehi so ti bodpuščeni in na hrbtu boš otovorjen s csnopi, kajti ddelavec je vreden svojega plačila. Zatorej bo tvoja družina živela.

  6 Glej, resnično ti pravim, pojdi od njih le za krajši čas in razglašaj mojo besedo in pripravil bom kraj zanje.

  7 Da, ljudem bom aodprl srca in sprejeli te bodo. In po tvoji roki bom ustanovil cerkev;

  8 in aokrepi jih in jih pripravi na čas, ko jih bom zbral.

  9 Bodi apotrpežljiv v bstiskah, ne žali tistih, ki žalijo. Svojo chišo vodi krotko in bodi stanoviten.

  10 Glej, povem ti, da boš zdravnik v cerkvi, vendar ne v svetu, kajti ne bodo te sprejeli.

  11 Pojdi svojo pot, kamor me bo volja, in po aTolažniku ti bo dano, kaj delaj in kam pojdi.

  12 Vselej amoli, da ne prideš v bskušnjavo in izgubiš plačila.

  13 Bodi azvest do konca, in glej, s bteboj sem. Te besede niso od človeka ne od ljudi, temveč od mene, in sicer Jezusa Kristusa, tvojega Odkupitelja, po cvolji Očeta. Amen.