Nauk in zaveze 61
  Footnotes
  Theme

  61. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu na obrežju reke Misuri v McIlwaine’s Bendu 12. avgusta 1831. Prerok in deset starešin so na poti nazaj v Kirtland v kanujih potovali navzdol po reki Misuri. Tretji dan na poti so doživeli številne nevarnosti. Starešina William W. Phelps je podnevi v videnju videl pokončevalca prihajati v moči po vodnih gladinah.

  1–12 Gospod je odredil veliko uničenj na vodah. 13–22 Janez je vode preklel in pokončevalec prihaja po njihovih gladinah. 23–29 Nekateri imajo moč zapovedovati vodam. 30–35 Starešine naj potujejo po dva in dva in pridigajo evangelij. 36–39 Pripravijo naj se na prihod Sina človekovega.

  1 Glejte in prisluhnite glasu njega, ki ima vso amoč, ki je iz večnosti v večnost, in sicer bAlfa in Omega, začetek in konec.

  2 Glejte, resnično tako govori Gospod vam, o starešine moje cerkve, ki ste se zbrali na tem mestu, katerih grehi so vam sedaj odpuščeni, kajti jaz, Gospod, aodpuščam grehe in sem bmilosten s tistimi, ki svoje grehe cpriznajo s ponižnim srcem;

  3 toda resnično vam pravim, da ni potrebno, da bi se vsa ta skupina mojih starešin hitro premikala po vodah, medtem ko se prebivalci na obeh straneh pogubljajo v neveri.

  4 Vendar sem to dopustil, da boste lahko pričevali; glejte, veliko je nevarnosti na vodah in še zlasti po temle;

  5 kajti jaz, Gospod, sem v svoji jezi odredil veliko uničenj na vodah; da, in zlasti na teh vodah.

  6 Vendar je vse meso v moji roki in ta, ki je med vami zvest, ne bo umrl zaradi vodá.

  7 Zatorej je potrebno, da gresta moj služabnik Sidney Gilbert in moj služabnik aWilliam W. Phelps naglo po opravku in na misijon.

  8 Vendar nisem dopustil, da bi se razšli, dokler niste bili aokarani za vse svoje grehe, da boste lahko eno, da se ne bi pogubili v bhudobiji;

  9 toda sedaj, resnično rečem, moja volja je, da se razidete. Zatorej naj se moja služabnika Sidney Gilbert in William W. Phelps pridružita svoji prejšnji skupini in naj se naglo odpravijo na pot, da bodo lahko izpolnili svoje poslanstvo in z vero bodo premagali;

  10 in če bodo zvesti, bodo obvarovani in jaz, Gospod, bom z njimi.

  11 In preostali naj vzamejo to, kar je potrebno za obleko.

  12 Moj služabnik Sidney Gilbert naj s seboj vzame to, kar ni potrebno, kakor se boste dogovorili.

  13 In sedaj, glejte, v vaše adobro sem vam dal bzapoved glede teh stvari; in jaz, Gospod, bom razsojal z vami kakor z možmi v starodavnih dneh.

  14 Glejte, jaz, Gospod, sem na začetku avode blagoslovil, toda v poslednjih dneh sem po ustih svojega služabnika Janeza vode bpreklel.

  15 Zatorej bodo prišli dnevi, ko na vodah ne bo varno nobeno meso.

  16 In v prihodnjih dneh bo rečeno, da nihče drug ne more v deželo Sion po vodah, kakor ta, ki je v srcu pošten.

  17 In medtem ko sem jaz, Gospod, na začetku deželo apreklel, sem jo vendar v poslednjih dneh blagoslovil v njenem času za uporabo mojim svetim, da bodo lahko deležni obilja le-te.

  18 In sedaj vam zapovedujem, da to, kar rečem enemu, rečem vsem, da vnaprej posvarite brate glede teh voda, da ne bodo prišli potujoč po njih, da ne bodo izgubili vere in se ujeli v pastí;

  19 jaz, Gospod, sem odredil in pokončevalec prihaja po gladini le-teh in odredbe ne prekličem.

  20 Jaz, Gospod, sem bil včeraj na vas jezen, toda danes se je moja jeza odvrnila.

  21 Zatorej naj se tisti, o katerih sem govoril, naj se naglo odpravijo na pot — spet vam pravim, naj se na pot odpravijo naglo.

  22 In vseeno mi je, čez nekaj časa, če bo tako, da bodo izpolnili svoje poslanstvo, ali bodo šli po vodi ali po kopnem; to naj bo, kakor jim je razkrito glede na njihovo presojo po temle.

  23 In sedaj, glede mojih služabnikov, Sidneyja Rigdona, Josepha Smitha ml. in Oliverja Cowderyja, naj ne pridejo spet po vodah, razen skozi prekop, ko bodo potovali domov; oziroma drugače rečeno, po vodah naj ne potujejo drugače kakor skozi prekop.

  24 Glejte, jaz, Gospod, sem določil pot za potovanje mojih svetih; in glejte, to je pot — da naj potem, ko bodo prekop zapustili, potujejo po kopnem, ker jim je zapovedano potovati in iti v deželo Sion;

  25 in delajo naj kakor Izraelovi otroci, na poti apostavljajoč šotore.

  26 In glejte, to zapovejte vsem bratom.

  27 Vendar je tistemu, kateremu je dana amoč, da zapoveduje vodam, po Duhu dano poznati vse njegove poti;

  28 zatorej naj napravi, kakor mu zapoveduje Duh živega Boga, naj bo po kopnem ali po vodah, kakor ostaja na meni, da bom napravil po temle.

  29 In dana vam je smer za svete oziroma pot za svete Gospodovega tabora, da bodo potovali.

  30 In spet, resnično vam pravim, naj moji služabniki, Sidney Rigdon, Joseph Smith ml. in Oliver Cowdery, ne odprejo ust med občestvi hudobnih, dokler ne bodo prispeli v Cincinnati;

  31 in v tistem kraju bodo povzdignili svoj glas k Bogu proti tistemu ljudstvu, da, k njemu, čigar jeza se je razvnela zoper njihovo hudobijo, ljudstvo, ki je skoraj docela adozorelo za pogubo.

  32 In od tamkaj naj potujejo med občestva svojih bratov, kajti njihovo delo je celo sedaj veliko bolj potrebno med njimi kakor med občestvi hudobnih.

  33 In sedaj, glede preostalih, potujejo naj in besedo arazglašajo med občestvi hudobnih, kolikor je je dane;

  34 in če bodo to delali, bodo aočistili svoja oblačila in bodo pred menoj brezmadežni.

  35 In potujejo naj skupaj oziroma po adva in dva, kakor se jim zdi dobro, samo moj služabnik Reynolds Cahoon in moj služabnik Samuel H. Smith, s katerima sem zelo zadovoljen, naj se ne ločita, dokler se ne bosta vrnila domov, in to zaradi modrega namena v meni.

  36 In sedaj, resnično vam pravim, in kar rečem enemu, rečem vsem, veselite se, amajhni otroci, kajti v vaši bsredi sem in nisem vas czapustil;

  37 in če ste pred menoj postali ponižni, so blagoslovi akraljestva vaši.

  38 Opašite si ledja in bodite ačuječi in bodite trezni, pričakujoč prihod Sina človekovega, kajti pride ob uri, ko si ne mislite.

  39 Vselej amolite, da ne boste prišli v bskušnjavo, da boste prenesli dan njegovega prihoda, bodisi v življenju ali v smrti. Tako je. Amen.