Nauk in zaveze 94
  Footnotes
  Theme

  94. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 2. avgusta 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon in Jared Carter so imenovani v cerkveni gradbeni odbor.

  1–9 Gospod zapove v zvezi s postavitvijo hiše za delo Predsedstva. 10–12 Zgradi naj se tiskarna. 13–17 Dodeljene so določene dediščine.

  1 In spet, resnično vam pravim, aprijatelji moji, zapovedujem vam, da začnete s polaganjem in pripravljanjem začetka in temelja mesta sionskega bkola tukaj v deželi Kirtland, začenši z mojo hišo.

  2 In glejte, storjeno mora biti glede na avzorec, ki sem vam ga dal.

  3 In prva parcela na jugu naj bo posvečena meni za gradnjo hiše za predsedstvo, za delo predsedstva, za prejemanje razodetij in za opravljanje službe apredsedstva v vsem, kar zadeva cerkev in kraljestvo.

  4 Resnično vam pravim, naj bo zgrajena sedemnajst krat dvajset metrov po širini le-te in po dolžini le-te v notranjosti dvorane.

  5 In tam bo spodnja dvorana in zgornja dvorana glede na vzorec, ki vam bo dan po temle.

  6 In posvečena bo Gospodu od temeljev le-te glede na duhovniški red, glede na vzorec, ki vam bo dan po temle.

  7 In v celoti bo posvečena Gospodu za delo predsedstva.

  8 In ne boste dopustili, da bi vanjo prišlo kaj anečistega; in tam bo moja bslava in tam bo moja navzočnost.

  9 Če pa bo vanjo prišlo kaj anečistega, moje slave tam ne bo in moja navzočnost vanjo ne bo prišla.

  10 In spet, resnično vam pravim, druga parcela na jugu bo posvečena meni za gradnjo hiše meni, za atiskanje bprevodov mojih svetih spisov in vsega, kar vam bom zapovedal.

  11 In bo sedemnajst krat dvajset metrov po širini le-te in po dolžini le-te v notranjosti dvorane; in tam bo spodnja in zgornja dvorana.

  12 In ta hiša bo v celoti posvečena Gospodu od temeljev le-te za tiskarsko delo v vsem, kar vam bom zapovedal, da bo sveta, neonečaščena, glede na vzorec vsega, kakor vam bo dano.

  13 In na tretji parceli bo dediščino prejel moj služabnik Hyrum Smith.

  14 In na prvi in drugi parceli na severu bosta dediščino prejela moja služabnika Reynolds Cahoon in Jared Carter —

  15 da bosta lahko opravljala delo, ki sem jima ga določil, da bosta odbor, da bosta zidala moje hiše glede na to, kar sem vam zapovedal jaz, Gospod Bog.

  16 In teh dveh hiš ne zidajte, dokler vam glede njiju ne zapovem.

  17 In sedaj vam tokrat ne dam nič več. Amen.