Nauk in zaveze 35
  Footnotes
  Theme

  35. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v ali blizu Fayetta v New Yorku 7. decembra 1830. Tačas je bil prerok skoraj vsakodnevno zaposlen s prevajanjem Svetega pisma. Prevajanje se je začelo že junija 1830, kot pisarja pa sta služila tako Oliver Cowdery kot John Whitmer. Ker sta bila sedaj poklicana k drugim dolžnostim, je bil Sidney Rigdon po božanskem določilu poklican, da služi kot prerokov pisar pri tem delu (gl. 20. verz). Življenjska zgodba Josepha Smitha v uvodu zapisa tega razodetja navaja: »Decembra je Sidney Rigdon prišel [iz Ohia], da bi vprašal Gospoda, in z njim je prišel Edward Partridge. /…/ Kmalu po prihodu teh dveh bratov je Gospod tako spregovoril.«

  1–2 Kako lahko ljudje postanejo Božji sinovi. 3–7 Sidney Rigdon je poklican krščevati in podeljevati Svetega Duha. 8–12 Znamenja in čudeži se dogajajo po veri. 13–16 Gospodovi služabniki bodo mlatili narode z močjo Duha. 17–19 Joseph Smith ima ključe do skrivnosti. 20–21 Izvoljeni bodo prenesli dan Gospodovega prihoda. 22–27 Izrael bo odrešen.

  1 Poslušajta glas aGospoda, vajinega Boga, in sicer bAlfo in Omego, začetek in konec, čigar csmer je eno večno kroženje, disti tako danes kot včeraj in vekomaj.

  2 Jaz sem Jezus Kristus, Božji Sin, ki je bil akrižan za grehe sveta, in sicer za tolike, kolikor jih bo bverjelo v moje ime, da bodo lahko postali Božji csinovi, in sicer deno v meni, kakor sem jaz eeno v Očetu, kakor je Oče eno v meni, da bomo lahko eno.

  3 Glejta, resnično, resnično, svojemu služabniku Sidneyju pravim, ozrl sem se nate in na tvoja dela. Slišal sem tvoje molitve in te pripravil za večje delo.

  4 Blagoslovljen si, kajti delal boš velike stvari. Glej, bil si poslan, in sicer kakor aJanez, pripravit pot pred menoj in pred bElijem, ki bo prišel, in tega nisi vedel.

  5 Krščeval si z vodo v kesanje, toda niso aprejeli Svetega Duha;

  6 sedaj pa ti zapovedujem, da akrščuj z vodo, in bSvetega Duha bodo prejeli s polaganjem crok, in sicer kakor starodavni apostoli.

  7 In zgodilo se bo, da bo v deželi veliko delo, in sicer med adrugimi narodi, kajti njihova neumnost in njihove gnusobe se bodo razodele v očeh vseh ljudi.

  8 Kajti jaz sem Bog in moja roka ni aprekratka in pokazal bom bčudeže, cznamenja in čudesa vsem tistim, ki dverjamejo v moje ime.

  9 In kdor bo za to prosil v mojem imenu v averi, bo bizganjal cdemone, bo dozdravljal bolne, bo slepim povrnil vid in gluhim sluh in nemim, da bodo govorili, in hromim, da bodo hodili.

  10 In čas pride naglo, da bodo človeškim otrokom razkrite velike stvari;

  11 toda abrez vere ne bo razkrito nič, razen bopustošenja nad cBabilonom, tistim, zaradi katerega so vsi narodi pili vino srda njegovega dnečistovanja.

  12 In ani ga, ki dela dobro, razen tistih, ki so pripravljeni prejeti polnost mojega evangelija, ki sem ga poslal temu rodu.

  13 Zatorej pokličem ašibke stvari sveta, tiste, ki so bneučeni in prezirani, da bodo mlatili narode z močjo mojega Duha;

  14 in njihova roka bo moja roka in njihov aščit bom in njihov ščitnik in opasal bom njihova ledja in možato se bodo bojevali zame in njihovi bsovražniki bodo pod njihovimi nogami in meč bom pustil cpasti v njihovo dobro in z dognjem svoje togote jih bom ohranil.

  15 In evangelij se bo pridigalo arevnim in bkrotkim in cpričakovali bodo čas mojega prihoda, kajti dblizu je —

  16 in izvedeli bodo za priliko o asmokvinem drevesu, kajti celo sedaj je poletje že blizu.

  17 In apolnost mojega evangelija sem poslal po mojem služabniku bJosephu; in v šibkosti sem ga blagoslovil;

  18 in dal sem mu aključe do skrivnosti tistega, kar je bilo bzapečateno, in sicer tistega, kar je bilo od cosnovanja sveta, in tistega, kar bo prišlo odslej do časa mojega prihoda, če bo bival v meni, če pa ne, bom namesto njega postavil drugega.

  19 Zatorej bdi nad njim, da mu ne opeša vera, in dano bo po aTolažniku, bSvetem Duhu, ki ve vse.

  20 In zapovedujem ti — da azapisuj zanj; in dani bodo sveti spisi, in sicer kakor so v mojih lastnih prsih, za odrešitev mojih lastnih bizvoljenih;

  21 kajti slišali bodo moj aglas in me bodo videli in ne bodo spali in bodo bprenesli dan mojega cprihoda, kajti očiščeni bodo, prav kakor sem dčist sam.

  22 In sedaj ati pravim, ostani z njim in potuje naj s teboj; ne zapusti ga in to se bo zagotovo izpolnilo.

  23 In ače ne bosta zapisovala, glej, mu bo dano prerokovati in ti boš pridigal moj evangelij in se skliceval na bsvete preroke, da boš dokazal njegove besede, kakor mu bodo dane.

  24 aIzpolnjujta vse zapovedi in zaveze, ki vaju obvezujejo; in napravil bom, da se bo nebo bzatreslo v vajino dobro, in cSatan bo trepetal in Sion se bo dradostil po hribih in uspeval;

  25 in aIzrael bo bodrešen ob mojem lastnem času; in s cključi, ki sem jih dal, bodo vodeni in sploh ne bodo več zmedeni.

  26 Povzdignita svoje srce in se veselita, vajina aodkupitev se približuje.

  27 Ne boj se, mala čreda, akraljestvo je vaše, dokler ne pridem. Glejte, bpridem naglo. Tako je. Amen.