Babilon
    Footnotes

    Babilon

    Glavno mesto Babilonije.

    Babilon, ustanovil ga je Nimród, je bilo eno najstarejših mest v mezopotamski oziroma šinárski deželi (1 Mz 10:8–10). Gospod je jezik zmešal v času, ko so ljudje gradili babilonski stolp (1 Mz 11:1–9; Etr 1:3–5, 33–35). Babilon je kasneje postal Nebukadnezarjevo glavno mesto. Nebukadnezar je zgradil velikansko mesto, katerega ruševine še vedno stojijo. Babilon je postal zelo hudobno mesto in odtlej predstavlja hudobijo sveta.