Evangeliji
    Footnotes

    Evangeliji

    Štirje zapisi oziroma pričevanja o Jezusovem zemeljskem življenju in dogodkih, ki se nanašajo na njegovo delovanje v prvih štirih knjigah Nove zaveze. Zapisali so jih Matej, Marko, Luka in Janez in so zapisana pričevanja o Kristusovem življenju. Tretja Nefijeva knjiga v Mormonovi knjigi je v marsičem podobna tem štirim evangelijem v Novi zavezi.

    Knjige Nove zaveze so bile prvotno napisane v grščini. Grška beseda za evangelij pomeni »dobre novice«. Dobra novica je, da je Jezus Kristus izvršil odkupno daritev, da bo vse človeštvo odkupil od smrti in vsakega posameznika poplačal po njegovih delih (Jn 3:16; Rim 5:10–11; 2 Ne 9:26; Al 34:9; NaZ 76:69).

    Gl. tudi Skladnost Evangelijev v Dodatku.