pravica
    Footnotes

    pravica

    Gotova posledica blagoslovov za pravične misli in dejanja ter kazen za greh, za katerega se nismo pokesali. Pravica je večni zakon, ki vsakič, ko je Božji zakon prekršen, zahteva kazen (Al 42:13–24). Grešnik mora plačati kazen, če se ne pokesa (Moz 2:38–39; NaZ 19:17). Če pa se pokesa, Odrešenik zaradi odkupne daritve plača kazen, proseč za milost (Al 34:16).