čast — častiti — izkazati čast
    Footnotes

    čast — častiti — izkazati čast

    V svetih spisih se običajno uporablja za izkazovanje ljubezni, spoštovanja, spoštljivosti do nekoga oziroma nečesa, za služenje in vdanost Bogu (NaZ 20:19). Izkazovanje časti vključuje molitev, post, cerkveno služenje, sodelovanje v evangelijskih uredbah in druge verske običaje, ki izkazujejo vdanost in ljubezen do Boga.