Alma 34
  Footnotes
  Theme

  34. poglavje

  Amulek pričuje, da je beseda v Kristusu v odrešitev. — Če odkupna daritev ne bo izvršena, mora biti vse človeštvo pogubljeno. — Vsa Mojzesova postava kaže na žrtvovanje Božjega Sina. — Večni načrt odkupitve je osnovan na veri in kesanju. — Molite za telesne in duhovne blagoslove. — To življenje je čas, da se ljudje pripravijo na srečanje z Bogom. — Za svojo odrešitev delajte s strahom pred Bogom. Okrog leta 74 pr. Kr.

  1 In sedaj se je zgodilo, da se je Alma, potem ko jim je te besede izgovoril, usedel na tla in vstal je aAmulek in jih začel učiti, rekoč:

  2 Bratje moji, mislim, da je nemogoče, da ne bi vedeli o tem, o čemer je bilo govora glede prihoda Kristusa, o katerem poučujeva, da je Božji Sin; da, vem, da so vas o atem veliko poučevali, preden ste odpadli od nas.

  3 In ker ste od mojega ljubljenega brata želeli, naj vam razkrije, kaj naj napravite zaradi svojih stisk; in nekoliko vam je govoril, da se v mislih pripravite; da, in opominjal vas je k veri in potrpežljivosti —

  4 da, in sicer da bi imeli toliko vere, da bi besedo samo avsadili v svoje srce, da bi izvedli preizkus, ali je dobra.

  5 In videli smo, da je veliko vprašanje, ki ga imate v mislih, to, ali je beseda v Božjem Sinu oziroma če Kristusa ne bo.

  6 In videli ste tudi, da vam je moj brat v številnih primerih dokazal, da je abeseda v Kristusu v odrešitev.

  7 Moj brat se je skliceval na Zenosove besede, da odkupitev pride preko Božjega Sina, in tudi na Zenokove besede; in skliceval se je tudi na Mojzesa, da bi dokazal, da so te stvari resnične.

  8 In sedaj, glejte, sam vam bom apričeval, da so te stvari resnične. Glejte, povem vam, da vem, da bo Kristus prišel med človeške otroke, da bo prevzel prestopke svojega ljudstva in da bo bplačal odkupnino za grehe sveta; kajti to je govoril Gospod Bog.

  9 Kajti potrebno je, da mora biti izvršena aodkupna daritev, kajti glede na veliki bnačrt večnega Boga mora biti odkupna daritev izvršena, ali pa bo vse človeštvo neizogibno pogubljeno; da, vsi so otopeli; da, vsi so cpadli in so izgubljeni in morajo biti pogubljeni, razen zaradi odkupne daritve, za katero je potrebno, da mora biti izvršena.

  10 Kajti potrebno je, da je veliko in poslednje ažrtvovanje; da, ne žrtvovanje človeka, niti živali, niti nobene vrste ptic; kajti ne bo človeško žrtvovanje; temveč mora biti bneskončno in večno cžrtvovanje.

  11 Ni ga torej človeka, ki lahko žrtvuje svojo lastno kri, s katero bo plačal odkupnino za grehe drugega. Če torej človek mori, glejte, mar bo naš zakon, ki je apravičen, vzel življenje njegovemu bratu? Povem vam, ne.

  12 Toda zakon zahteva življenje tega, ki je amoril; zato ne more biti ničesar, kar je manj, kot je neskončna odkupna daritev, ki bo zadostovala za grehe sveta.

  13 Zato je potrebno, da je veliko in poslednje žrtvovanje in nato se bo, oziroma je prav, da bi se, akončalo prelivanje krvi; tedaj bo Mojzesova bpostava izpolnjena; da, vse to bo izpolnjeno, vsaka pičica in pika in nič ne bo prešlo.

  14 In glejte, to je ves apomen bpostave, vsaka malenkost kaže na to veliko in poslednjo cžrtev; in tista velika in poslednja žrtev bo Božji Sin, da, neskončna in večna.

  15 In tako bo prinesel aodrešitev vsem tistim, ki bodo verjeli v njegovo ime; to je namen tega poslednjega žrtvovanja, da bi jih do obisti navdajala milost, ki prevlada nad pravico, in ljudem nudi sredstvo, da verujejo v kesanje.

  16 In tako lahko amilost zadostí zahtevam bpravice in jih obda z rokami varnosti, medtem ko je ta, ki ne udejanja vere v kesanje, izpostavljen celotni postavi zahtev cpravice; zato se samo njemu, ki veruje v kesanje, uresniči veliki in večni dnačrt odkupitve.

  17 Zato naj vam Bog nakloni, bratje moji, da bi začeli udejanjati avero v kesanje, da boste začeli bklicati njegovo sveto ime, da bo usmiljen z vami;

  18 da, k njemu kličite za milost, kajti mogočen je, da odreši.

  19 Da, postanite ponižni in še naprej molite k njemu.

  20 Kličite k njemu, ko ste na svojih poljih, da, za vso svojo drobnico.

  21 aKličite k njemu v svoji hiši, da, za vso svojo hišo, tako zjutraj, opoldan kot zvečer.

  22 Da, kličite k njemu za moč pred svojimi sovražniki.

  23 Da, akličite k njemu zoper bhudiča, ki je sovražnik vse cpravičnosti.

  24 Kličite k njemu za poljske pridelke, da vam bodo uspevali.

  25 Kličite za drobnico svojega polja, da se bo povečala.

  26 To pa ni vse; svojo dušo morate izliti v svoji asobi in na skrivnem in v divjini.

  27 Da, in ko ne kličete h Gospodu, naj bo vaše asrce bizpolnjeno, nenehno naj se vrača v molitvi k njemu za vašo blaginjo in tudi za blaginjo tistih, ki so okrog vas.

  28 In sedaj glejte, moji ljubljeni bratje, vam povem, ne predpostavljajte, da je to vse, kajti potem ko ste vse to storili, če zavrnete apomoči potrebnega in golega in ne obiskujete bolnih in prizadetih in od svojega imetja, če imate, ne bdajete tistim, ki potrebujejo pomoč — vam povem, če ne delate nič od tega, glejte, je vaša cmolitev dzaman in vam nič ne koristi in ste kakor hinavci, ki zanikajo vero.

  29 Če torej ne pomnite, da morate biti adobrotljivi, ste kakor izmeček, ki ga topilci izvržejo (ker je brez vrednosti) in ga ljudje pohodijo.

  30 In sedaj, bratje moji, želel bi, da potem ko ste prejeli toliko prič, ker vidite, da o tem pričujejo sveti spisi, pristopite in obrodite asad kesanja.

  31 Da, želel bi, da bi pristopili in ne bili več trdosrčni, kajti glejte, sedaj je čas in adan vaše odrešitve; in če se boste torej pokesali in ne boste trdosrčni, se bo na vas nemudoma uresničil veliki načrt odkupitve.

  32 Kajti glejte, to življenje je čas, da se ljudje apripravijo na srečanje z Bogom; da, glejte, dan tega življenja je dan, da ljudje opravijo svoja dela.

  33 In sedaj, kakor sem vam rekel prej, ker ste imeli toliko prič, vas zato rotim, da ne aodlašate z dnevom svojega bkesanja do konca, kajti po tem dnevu življenja, ki nam je dan, da se pripravimo na večnost, glejte, če ne bomo izrabili svojega časa, ko smo v tem življenju, bo potem prišla ctemna dnoč, v kateri ne bomo mogli opravljati nobenega dela.

  34 Ne morete reči, ko boste v tistem strašno atežkem položaju, da se bom pokesal, da se bom vrnil k svojemu Bogu. Ne, tega ne morete reči, kajti ta isti duh, ki bo posedoval vaše telo takrat, ko boste šli iz tega življenja, ta isti duh bo imel moč posedovati vaše telo v tistem večnem svetu.

  35 Kajti glejte, če ste odlašali z dnevom svojega kesanja prav do smrti, glejte, ste postali apodvrženi hudičevemu duhu in bpečati vas za svoje; zato se je Gospodov Duh umaknil od vas in nima mesta v vas in hudič ima nad vami vso moč; in to je končno stanje hudobnih.

  36 In to vem, ker je Gospod rekel, da ne aprebiva v nesvetih templjih, temveč prebiva v srcu bpravičnih; da, in rekel je tudi, da bodo pravični sedli v njegovo kraljestvo, da ne bodo nič več šli ven; njihova oblačila pa bodo postala bela z Jagnjetovo krvjo.

  37 In sedaj, moji ljubljeni bratje, želim, da bi si to zapomnili in da bi za svojo odrešitev adelali s strahom pred Bogom in da ne bi več zanikali Kristusovega prihoda;

  38 da se ne boste več aprepirali s Svetim Duhom, ampak da ga boste prejeli in prevzeli Kristusovo bime; da boste postali ponižni prav do prahu in cčastili Boga, v katerem koli kraju boste, v duhu in v resnici; in da boste živeli v vsakodnevnem dzahvaljevanju za številne milosti in blagoslove, ki vam jih podeli.

  39 Da, in prav tako vas opominjam, bratje moji, da boste nenehno ačuječi v molitvi, da vas ne bodo zapeljale hudičeve bskušnjave, da vas ne bo premagal, da mu poslednji dan ne boste postali podvrženi; kajti glejte, ne poplača vas z cdobrim.

  40 In sedaj, moji ljubljeni bratje, bi vas opomnil, da bodite apotrpežljivi in da prenašate vsakovrstne stiske; da ne bžalite tistih, ki vas mečejo ven zaradi vaše silne revščine, da ne boste postali grešniki kakor oni;

  41 ampak da boste potrpežljivi in tiste stiske prenašali s trdnim upanjem, da si boste nekega dne od vseh svojih stisk odpočili.