Helaman 4
  Footnotes

  4. poglavje

  Nefijski odpadniki in Lamanci združijo sile in zavzamejo zarahemelsko deželo. — Do nefijskih porazov pride zaradi njihove hudobije. — Cerkev hira in ljudstvo postaja šibko kot Lamanci. Med letoma 38 in 30 pr. Kr.

  1 In zgodilo se je, da je bilo v štiriinpetdesetem letu v cerkvi veliko razprtij in med ljudstvom je bil tudi aprepir, tako da je bilo veliko prelivanja krvi.

  2 In uporniški del je bil pobit in pregnan iz dežele in ti so šli k lamanskemu kralju.

  3 In zgodilo se je, da so si prizadevali, da bi Lamance nahujskali k vojni proti Nefijcem; toda glejte, Lamanci so se silno bali, tako da niso hoteli prisluhniti besedam tistih odpadnikov.

  4 Toda zgodilo se je, da so bili v šestinpetdesetem letu vladavine sodnikov aodpadniki, ki so šli od Nefijcev k Lamancem; in s tistimi drugimi jim jih je uspelo podžgati k jezi zoper Nefijce; in vse leto so se pripravljali na vojno.

  5 In v sedeminpetdesetem letu so prišli v bitko nad Nefijce in začeli so s smrtonosnim delom; da, tako da so se v oseminpetdesetem letu vladavine sodnikov uspeli polastiti zarahemelske dežele; da, in tudi vseh dežel prav do dežele, ki je bila blizu dežele Izobilje.

  6 In Nefijci in Moronihove čete so bili pregnani, in sicer v deželo Izobilje.

  7 In tam so se utrdili pred Lamanci, od zahodnega morja prav do vzhodnega; to je bilo za Nefijca dan hoda vzdolž meje, ki so jo utrdili in kamor so namestili svoje čete, da bi branili svojo severno deželo.

  8 In tako so ti nefijski odpadniki s pomočjo številne lamanske vojske pridobili vso nefijsko posest, ki je bila v deželi na jugu. In vse to se je zgodilo v oseminpetdesetem in devetinpetdesetem letu vladavine sodnikov.

  9 In zgodilo se je v šestdesetem letu vladavine sodnikov, da je Moronihu uspelo s četami pridobiti veliko delov dežele; da, zopet so si prisvojili veliko mest, ki so padla v roke Lamancev.

  10 In zgodilo se je v enainšestdesetem letu vladavine sodnikov, da so si uspeli znova prisvojiti, in sicer polovico vse posesti.

  11 Ta velika nefijska izguba in velik pokol, ki je bil med njimi, se torej ne bi zgodil, če ne bi bilo zavoljo njihove hudobije in njihove gnusobe, ki sta bili med njimi; da, in to je bilo tudi med temi, ki so trdili, da pripadajo Božji cerkvi.

  12 In to je bilo zato, ker so bili v srcu aponosni, ker so bili silno bbogati, da, to je bilo zato, ker so zatirali crevne, odrekali hrano lačnim, odrekali oblačila golim in udarjali svoje ponižne brate po licu, zasmehovali to, kar je bilo sveto, zanikali duha preroštva in razodetja, morili, plenili, lagali, kradli, prešuštvovali, razpihovali velike prepire in prestopali k Lamancem v nefijsko deželo —

  13 in zaradi te njihove velike hudobije in abahanja z lastno močjo so bili prepuščeni lastni moči, zato niso uspevali, ampak so jim Lamanci prizadejali stiske in jih udarjali in preganjali, dokler niso izgubili posesti skoraj vseh svojih dežel.

  14 Toda glejte, Moroniha je ljudem zaradi njihove krivičnosti veliko pridigal in tudi aNefi in Lehi, ki sta bila Helamanova sinova, sta ljudem veliko pridigala, da, in jim prerokovali veliko stvari glede njihove krivičnosti in kaj jih bo doletelo, če se svojih grehov ne bodo pokesali.

  15 In zgodilo se je, da so se pokesali, in ker so se pokesali, so začeli uspevati.

  16 Kajti ko je Moroniha sprevidel, da so se pokesali, si jih je upal voditi iz kraja v kraj in od mesta do mesta, in sicer dokler si niso znova prisvojili polovice svojega imetja in polovice vseh svojih dežel.

  17 In tako se je končalo enainšestdeseto leto vladavine sodnikov.

  18 In zgodilo se je v dvainšestdesetem letu vladavine sodnikov, da si Moroniha ni mogel več pridobiti posesti od Lamancev.

  19 Zato so opustili svoj načrt, da bi si pridobili preostanek svojih dežel, kajti Lamanci so bili tako številni, da je za Nefijce postalo nemogoče, da bi nad njimi pridobili več moči, zato je Moroniha vse svoje čete zaposlil z obrambo tistih delov, ki jih je zavzel.

  20 In zgodilo se je, da je bilo Nefijce zaradi velikanskega števila Lamancev zelo strah, da jih ne bi premagali in poteptali in pobili in pokončali.

  21 Da, začeli so se spominjati Almovih prerokb in tudi Mozijevih besed; in sprevideli so, da so bili trdovratno ljudstvo in da so omalovaževali Božje zapovedi;

  22 in da so spremenili in pod svojimi nogami poteptali Mozijeve azakone, oziroma to, kar mu je Gospod zapovedal dati ljudstvu; in sprevideli so, da so se njihovi zakoni izpridili in da so postali hudobno ljudstvo, tako da so bili hudobni prav kakor Lamanci.

  23 In zaradi njihove krivičnosti je cerkev začela ahirati; in začeli so dvomiti v duha preroštva in v duha razodetja; in Božje sodbe so jim zrle v obraz.

  24 In sprevideli so, da so postali ašibki kot njihovi bratje, Lamanci, in da jih Gospodov bDuh ni več varoval; da, umaknil se je od njih, ker Gospodov Duh ne prebiva v cnesvetih templjih —

  25 zato jih je Gospod prenehal varovati s svojo čudežno in neprimerljivo močjo, kajti zapadli so v stanje anevere in strašne hudobije; in sprevideli so, da so Lamanci silno številnejši od njih in če se ne boklenejo Gospoda, svojega Boga, morajo neizogibno umreti.

  26 Kajti glejte, sprevideli so, da je moč Lamancev tako velika kot njihova moč, in sicer mož na moža. In tako so zapadli v ta velik prestopek; da, tako so v razdobju ane veliko let zaradi svojega prestopka postali šibki.