Alma 11
  Footnotes

  11. poglavje

  Pojasnjen je nefijski denarni sistem. — Amulek se prepira z Zezromom. — Kristus ne bo odrešil ljudi v njihovih grehih. — Samo tisti, ki podedujejo nebeško kraljestvo, so odrešeni. — Vsi ljudje bodo vstali v nesmrtnost. — Po vstajenju ni smrti. Okrog leta 82 pr. Kr.

  1 Mozijev zakon je torej narekoval, da mora vsak moški, ki je sodnik zakona, oziroma tisti, ki so imenovani za sodnike, prejeti plačilo glede na čas, kolikor so delali, ko so sodili tistim, ki so bili privedeni prednje, da se jim sodi.

  2 Če je torej človek dolgoval drugemu in ni hotel plačati tega, kar je dolgoval, so ga ovádili sodniku; in sodnik je izvršil oblast in poslal stražnike, da so tega človeka privedli predenj; in človeku je sodil glede na zakon in dokaze, ki so bili podani zoper njega, in tako je bil človek primoran plačati to, kar je dolgoval, ali pa so mu odvzeli ali ga izgnali izmed ljudi kot tatu in roparja.

  3 In sodnik je za svoje plačilo prejemal glede na svoj čas — senin zlata za dan ali senum srebra, kar je enakovredno seninu zlata; in to je glede na zakon, ki je bil dan.

  4 To so torej imena različnih kovancev iz zlata in iz srebra glede na vrednost. In imena so jim dali Nefijci, kajti niso vrednotili na način Judov, ki so bili v Jeruzalemu; niti niso merili na judovski način; ampak so vrednotenje in merjenje spreminjali glede na mišljenje in okoliščine ljudi v vsakem rodu do vladavine sodnikov, ki jo je auvedel kralj Mozija.

  5 Vrednotenje je torej tako — senin zlata, seon zlata, šum zlata in limna zlata.

  6 Senum srebra, amnor srebra, ezrom srebra in onti srebra.

  7 Senum srebra je bil enakovreden seninu zlata in vsak meri ječmena in tudi meri vsakovrstnega žita.

  8 Vsota seona zlata je bila torej dvakratna vrednost senina.

  9 In šum zlata je bil dvakratna vrednost seona.

  10 In limna zlata je bila vrednost vseh skupaj.

  11 In amnor srebra je veljal dva senuma.

  12 In ezrom srebra je veljal štiri senume.

  13 In onti je veljal toliko kakor vsi skupaj.

  14 To je torej vrednost manjših števil pri vrednotenju —

  15 šiblon je polovica senuma; zato je šiblon pol mere ječmena.

  16 In šiblum je polovica šiblona.

  17 In lea je polovica šibluma.

  18 To je torej štetje glede na njihovo vrednotenje.

  19 Antion zlata je torej enakovreden trem šiblonom.

  20 Sedaj, zgolj zato, da bi zaslužili, ker so plačilo prejemali glede na zaposlenost, so torej hujskali ljudi k veseljačenju in vsakovrstnim nemirom in hudobiji, da bi bili zaposleni, da bi adobili denar glede na tožbe, ki so jih prinesli prednje; zato so ljudi hujskali zoper Alma in Amuleka.

  21 In ta Zezrom je začel izpraševati Amuleka, rekoč: Ali mi boš odgovoril na nekaj vprašanj, ki ti jih bom zastavil? Zezrom je bil torej človek, ki je bil izkušen v hudičevih azvijačah, da bi uničil, kar je bilo dobro; zato je Amuleku rekel: Ali boš odgovoril na vprašanja, ki ti jih bom zastavil?

  22 In Amulek mu je rekel: Da, če bo glede na Gospodovega aDuha, ki je v meni; kajti ničesar ne bom rekel, kar je v nasprotju z Gospodovim Duhom. In Zezrom mu je rekel: Glej, tukaj je šest srebrnih ontijev in vse te ti bom dal, če boš zanikal obstoj Najvišjega Bitja.

  23 Amulek je torej rekel: O ti aotrok pekla, zakaj me bskušaš? Mar ne veš, da pravični ne podleže takšni skušnjavi?

  24 Ali verjameš, da Boga ni? Pravim ti, ne, ti veš, da Bog je, toda tisti apohlep imaš raje kakor njega.

  25 In sedaj si mi pred Bogom lagal. Praviš mi — poglej teh šest ontijev, ki so velike vrednosti, dal ti jih bom — ko je v tvojem srcu, da bi jih zadržal pred menoj; in želel si samo, da bi jaz zanikal pravega in živega Boga, da bi me ti imel razlog pokončati. In sedaj glej, za to veliko hudobijo boš prejel svoje plačilo.

  26 In Zezrom mu je rekel: Praviš, da pravi in živi Bog je?

  27 In Amulek je rekel: Da, pravi in živi Bog je.

  28 Sedaj je Zezrom rekel: Ali jih je več kakor en Bog?

  29 In odgovoril je: Ne.

  30 Sedaj mu je Zezrom spet rekel: Kako to veš?

  31 In rekel je: To mi je razodel aangel.

  32 In Zezrom je spet rekel: Kdo je ta, ki bo prišel? Ali je Božji Sin?

  33 In rekel mu je: Da.

  34 In Zezrom je spet rekel: Ali bo svoje ljudstvo odrešil av njihovih grehih? In Amulek je odgovoril in mu rekel: Povem ti, da jih ne bo, kajti zanj je nemogoče, da bi zanikal svojo besedo.

  35 Sedaj je Zezrom ljudem rekel: Glejte, da si boste to zapomnili; kajti rekel je, da je en sam Bog; vendarle pravi, da bo Božji Sin prišel, a ne bo odrešil svojega ljudstva — kakor da bi imel oblast ukazovati Bogu.

  36 Sedaj mu je Amulek spet rekel: Glej, lagal si, kajti praviš, da sem govoril, kakor da bi imel oblast ukazovati Bogu, ker sem rekel, da svojega ljudstva ne bo odrešil v njihovih grehih.

  37 In spet ti pravim, da jih ne more odrešiti v njihovih agrehih; kajti ne morem zanikati njegove besede, in rekel je, da bnič nečistega ne more podedovati nebeškega ckraljestva; kako boste torej odrešeni, če ne boste podedovali nebeškega kraljestva? Zato ne morete biti odrešeni v svojih grehih.

  38 Sedaj mu je Zezrom spet rekel: Ali je Božji Sin sam Večni Oče?

  39 In Amulek mu je rekel: Da, on je sam aVečni Oče nebes in zemlje in bvsega, kar je v njiju; on je začetek in konec, prvi in zadnji;

  40 in prišel bo na asvet bodkupit svoje ljudstvo; in cprevzel bo prestopke tistih, ki verjamejo v njegovo ime; in to so tisti, ki bodo imeli večno življenje, in k drugim odrešitev ne pride.

  41 Zato hudobni ostanejo, kakor da ne bi bilo druge aodkupitve kakor le razvezanih spon smrti; kajti glejte, prišel bo dan, ko bodo vsi bvstali od mrtvih in stali pred Bogom in jim bo csojeno po njihovih delih.

  42 Torej, je smrt, ki se imenuje telesna smrt; in Kristusova smrt bo razvezala aspone te telesne smrti, da bodo iz te telesne smrti vsi vstali.

  43 Duh in telo se bosta spet azdružila v svojo popolno obliko; tako udje kot sklepi bodo obnovljeni v svojo pravo obliko, in sicer kakor smo sedaj v tem času; in privedeni bomo, da bomo stali pred Bogom in vedeli, in sicer kakor vemo sedaj, in jasno se bomo bspomnili vse svoje ckrivde.

  44 Te obnove bodo torej deležni vsi, tako stari kot mladi, tako zasužnjeni kot svobodni, tako moški kot ženske, tako hudobni kot pravični; in niti toliko kakor las z glave ne bo izgubljenega, ampak se bo vse apovrnilo v popolno obliko, kakor je sedaj, oziroma v telo, in bo privedeno, da bo stalo pred sodnim stolom Kristusa Sina in Boga bOčeta in Svetega Duha, ki je cen večni Bog, da jim bo dsojeno po njihovih delih, naj so bila dobra ali naj so bila húda.

  45 Sedaj, glejte, govoril sem vam glede smrti umrljivega telesa in prav tako glede avstajenja umrljivega telesa. Povem vam, da bo to umrljivo telo bvstalo v cnesmrtno telo, to je iz smrti, in sicer iz prve smrti v življenje, da ne bo več dumrlo; duša se bo združila s telesom, da se ne bosta nikoli ločila; tako v celoti postaneta eduhovna in nesmrtna, da ne bosta več videla propadljivosti.

  46 Sedaj, ko je Amulek s temi besedami končal, so ljudje spet osupnili in tudi Zezrom je začel trepetati. In tako so se končale Amulekove besede oziroma to je vse, kar sem zapisal.