Alma 37

37. poglavje

Medeninaste plošče in drugi sveti spisi so se ohranili, da bi duše pripeljali v odrešitev. — Jeredovci so bili pokončani zaradi svoje hudobije. — Njihove tajne prisege in zaveze morajo biti zadržane pred ljudmi. — Posvetuj se z Gospodom v vseh svojih dejanjih. — Kakor je liahona vodila Nefijce, tako Kristusova beseda vodi ljudi v večno življenje. Okrog leta 74 pr. Kr.

1 In sedaj, moj sin Helaman, ti zapovedujem, da vzameš azapise, ki so mi bili bzaupani;

2 in zapovedujem ti tudi, da vodiš zapis o tem ljudstvu, kakor sem storil jaz, na Nefijevih ploščah, in vse te stvari, katere sem jaz ohranjal, ohranjaš svete, prav kakor sem jih ohranjal jaz; kajti z amodrim namenom se ohranjajo.

3 In te amedeninaste plošče, ki vsebujejo te gravure, na katerih so zapisi svetih spisov, na katerih je rodoslovje naših prednikov, prav od začetka —

4 glej, naši očetje so prerokovali, naj se ohranjajo in predajajo iz roda v rod in da jih bo Gospodova roka ohranjala in obdržala, dokler ne bodo prišli k vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu, da bodo vedeli za askrivnosti, ki jih vsebujejo.

5 In sedaj glejte, če se bodo ohranile, morajo ohraniti svoj sijaj; da, in svoj sijaj bodo ohranile; da, in tudi vse plošče, ki vsebujejo stvari, ki so sveto pisanje.

6 Predpostavljaš lahko torej, da je to moja anespametnost; toda glej, povem ti, da se po bmajhnih in preprostih stvareh dogajajo velike stvari in preprosto v številnih primerih zmede modre.

7 In Gospod Bog dela atako, da uresniči svoje velike in večne namene; in s tem, kar je bpreprosto, Gospod zmede modre in izvrši odrešitev številnih duš.

8 In sedaj, doslej je bila v Gospodu modrost, da naj se te stvari ohranijo; kajti glej, aširile so spomin tega ljudstva, da, in številne prepričale o njihovih zmotnih poteh in jih privedle k spoznanju o njihovem Bogu za odrešitev njihovih duš.

9 Da, povem ti, ače ne bi bilo tega, kar vsebujejo ti zapisi, ki so na teh ploščah, Amon in njegovi bratje ne bi mogli bprepričati več tisoč Lamancev o napačnem izročilu njihovih očetov; da, ti zapisi in njihove cbesede so jih privedle h kesanju; to je, privedle so jih k spoznanju o Gospodu, njihovem Bogu, in k radosti v Jezusu Kristusu, njihovem Odkupitelju.

10 In kdo ve, morda bodo sredstvo, da bodo privedle več tisoč njih, da, in več tisoč naših trdovratnih bratov, Nefijcev, ki so sedaj trdosrčni v grehu in krivičnostih, k spoznanju o Odkupitelju?

11 Te skrivnosti mi torej še niso v celoti razkrite; zato se jim bom ognil.

12 In zadostuje, če rečem le, da so se ohranile z modrim namenom, namenom, ki ga pozna Bog; kajti asvetuje v modrosti nad vsemi svojimi deli in njegove poti so ravne in njegova smer je beno večno kroženje.

13 O pomni, pomni, moj sin Helaman, kako astroge so Božje zapovedi. In rekel je: bČe boste izpolnjevali moje zapovedi, boste v deželi cuspevali — če pa njegovih zapovedi ne boste izpolnjevali, boste ločeni od njegove navzočnosti.

14 In sedaj pomni, sin moj, da ti je Bog azaupal to, kar je bsveto, kar je ohranjal sveto in tudi kar bo ohranjal in ohranil z cmodrim namenom v sebi, da bo prihodnjim rodovom pokazal svojo moč.

15 In sedaj glej, govorim ti po duhu preroštva, da ti bo, če boš kršil Božje zapovedi, glej, to kar je sveto, z Božjo močjo odvzeto in izročen boš Satanu, da te bo presejal kakor veter pleve.

16 Če pa boš Božje zapovedi izpolnjeval in s tem, kar je sveto, delal glede na to, kakor ti zapoveduje Gospod (kajti h Gospodu se moraš obračati za vse, kar moraš s tem napraviti), glej, ti tega ne more avzeti nobena zemeljska ali peklenska sila, kajti Bog je mogočen, tako da izpolni vse svoje besede.

17 Kajti izpolnil bo vse obljube, ki ti jih bo dal, kajti izpolnil je obljube, ki jih je dal našim očetom.

18 Kajti obljubil jim je, da bo te stvari aohranil z modrim namenom v sebi, da bi prihodnjim rodovom pokazal svojo moč.

19 In sedaj glejte, en namen je izpolnil, in sicer da se je aveč tisoč Lamancev vrnilo k spoznanju resnice; in v njih je pokazal svojo moč in prav tako bo v njih še kazal svojo moč bprihodnjim rodovom; zato bodo ohranjene.

20 Zato ti zapovedujem, moj sin Helaman, da marljivo izpolnjuješ vse moje besede in da marljivo izpolnjuješ Božje zapovedi, kakor so zapisane.

21 In sedaj, govoril ti bom glede tistih aštiriindvajsetih plošč, da jih hraniš, da se bodo skrivnosti in dela teme in njihova btajna dela oziroma tajna dela tistega ljudstva, ki je bilo pokončano, razodela temu ljudstvu; da, vsi njihovi umori in ropanja in njihova plenjenja in vsa njihova hudobija in gnusobe se bodo temu ljudstvu razodele; da, in da boš ohranil ta ctolmača.

22 Kajti glej, Gospod je videl, da je njegovo ljudstvo začelo delovati v temi, da, izvajati skrivne umore in gnusobe; zato je Gospod rekel, da bodo, če se ne bodo pokesali, izbrisani z obličja zemlje.

23 In Gospod je rekel: Svojemu služabniku Gazelemu bom pripravil akamen, ki bo zasijal v temi, da bo luč, da bom svojemu ljudstvu, ki mi služi, lahko razkril, da jim bom lahko razkril dela njihovih bratov, da, njihova tajna dela, njihova dela teme in njihovo hudobijo in gnusobe.

24 In sedaj, sin moj, ta tolmača sta bila priskrbljena, da bi se izpolnila Božja beseda, ki jo je govoril, rekoč:

25 Iz teme bom na svetlo aprinesel vsa njihova tajna dela in njihove gnusobe; in če se ne bodo pokesali, jih bom bizbrisal z obličja zemlje; in vse njihove skrivnosti in gnusobe bom razkril vsakemu narodu, ki bo odslej posedoval deželo.

26 In sedaj, sin moj, vidimo, da se niso pokesali; zato so bili pokončani in doslej se je Božja beseda izpolnila; da, njihove tajne gnusobe so prišle iz teme in so nam bile razkrite.

27 In sedaj, sin moj, ti zapovedujem, da ohraniš vse njihove prisege in njihove zaveze in njihove dogovore glede njihovih tajnih gnusob; da, in vsa njihova aznamenja in njihova čudesa boš temu ljudstvu prikril, da jih ne bodo poznali, da ne bi morda tudi oni zapadli v temo in bili pogubljeni.

28 Kajti glej, nad vso to deželo je aprekletstvo, da bo vse te delavce teme doletela poguba glede na Božjo moč, ko bodo docela zreli; zato želim, da to ljudstvo ne bi bilo pokončano.

29 Zato temu ljudstvu prikrij te tajne načrte o njihovih aprisegah in njihovih zavezah in jim razkrij samo njihovo hudobijo in njihove umore in njihove gnusobe; in poučuj jih, naj se jim takšna hudobija in gnusobe in njihovi umori bgnusijo; in poučuj jih tudi, da je bilo to ljudstvo pokončano zaradi svoje hudobije in gnusob in svojih umorov.

30 Kajti glej, umorili so vse Gospodove preroke, ki so prišli mednje, da bi jim razglasili glede njihovih krivičnosti; in kri tistih, katere so umorili, je klicala h Gospodu, njihovemu Bogu, po maščevanju nad temi, ki so bili njihovi morilci; in tako so Božje sodbe doletele te delavce teme in tajnih zvez.

31 Da, in naj bo dežela na veke vekov prekleta za tiste delavce teme in tajnih zvez prav do propada, razen če se bodo pokesali, preden bodo docela zreli.

32 In sedaj, sin moj, pomni besede, ki sem ti jih govoril; ne zaupaj tistih tajnih načrtov temu ljudstvu, temveč jih poučuj večno asovraštvo do greha in krivičnosti.

33 aPridigaj jim kesanje in vero v Gospoda Jezusa Kristusa; poučuj jih, naj postanejo ponižni in naj bodo bkrotki in v srcu ponižni; poučuj jih, naj se vsaki hudičevi cskušnjavi zoperstavijo z vero v Gospoda Jezusa Kristusa.

34 Poučuj jih, naj se nikoli ne naveličajo dobrih del, temveč naj bodo krotki in v srcu ponižni; kajti taki se bodo v duši aodpočili.

35 O, pomni, sin moj, in se v mladosti uči amodrosti; da, v mladosti se nauči izpolnjevati Božje zapovedi.

36 Da, in akliči k Bogu za vso podporo; da, naj bodo vsa tvoja dejanja v Gospodu in kamor pojdeš, naj bo to v Gospodu; da, naj bodo vse tvoje misli usmerjene h Gospodu, da, naj gre vsa tvoja predanost srca Gospodu za vekomaj.

37 aPosvetuj se z Gospodom v vseh svojih dejanjih in vodil te bo v dobro; da, ko boš ponoči legel, se ulezi v Gospodu, da bo bdel nad teboj, ko boš spal; in ko boš zjutraj vstal, naj ti srce navdaja bzahvala Bogu; in če boš to delal, boš poslednji dan povzdignjen.

38 In sedaj, sin moj, imam nekoliko reči glede tega, kar naši očetje imenujejo krogla oziroma usmerjevalec — oziroma to so naši očetje imenovali aliahona, kar v prevodu pomeni kompas; in pripravil jo je Gospod.

39 In glej, nihče ne more izdelati nekaj po zgledu tako prefinjene izdelave. In glej, pripravljena je bila, da bi našim očetom kazala smer, v kateri naj potujejo v divjini.

40 In zanje je delovala glede na njihovo avero v Boga; če so torej imeli vero, da so verjeli, da je Bog lahko napravil, da sta tisti kazalki lahko kazali pot, po kateri naj gredo, glej, je bilo storjeno; zato se je iz dneva v dan z Božjo močjo dogajal ta čudež in tudi veliko drugih čudežev.

41 Vendar, ker so se tisti čudeži dogajali po amajhnih stvareh, jim je to pokazalo čudovita dela. Bili so leni in so pozabili udejanjati svojo vero in marljivost in takrat so tista čudovita dela prenehala in na poti niso napredovali;

42 zato so ostali v divjini oziroma niso potovali v ravni smeri in zaradi svojih prestopkov so trpeli lakoto in žejo.

43 In sedaj, sin moj, bi želel, da bi ti razumel, da te stvari niso zgolj odsev; kajti ko so bili naši očetje leni, da bi naklonili pozornost temu kompasu (te stvari so bile torej posvetne), niso uspevali; prav tako je s tem, kar je duhovno.

44 Kajti glej, tako lahko je prisluhniti Kristusovi abesedi, ki ti bo pokazala ravno smer k večni blaženosti, kakor je bilo našim očetom, da bi naklonili pozornost temu kompasu, ki jim je kazal ravno smer v obljubljeno deželo.

45 In sedaj pravim, ali ni v tem simbol? Kajti tako zagotovo kakor je ta usmerjevalec naše očete, ko so sledili njegovi smeri, pripeljal v obljubljeno deželo, nas bo Kristusova beseda, če bomo sledili njeni smeri, popeljala preko te doline žalosti v zdaleč boljšo obljubljeno deželo.

46 O sin moj, ne dovoli, da bomo aleni zaradi lahkosti bpoti; kajti tako je bilo z našimi očeti; kajti tako je bilo zanje pripravljeno, da bodo, če bodo pogledali, cživeli; prav tako je z nami. Pot je pripravljena in če bomo pogledali, bomo živeli vekomaj.

47 In sedaj, sin moj, glej, da boš skrbel za te svete stvari, da, glej, da boš gledal k Bogu in živel. Pojdi k temu ljudstvu in razglašaj besedo in bodi razumen. Sin moj, zbogom.