Alma 7
  Footnotes

  Almove besede, ki jih je predal ljudem v Gideónu, glede na njegov lastni zapis.

  Obsega 7. poglavje.

  7. poglavje

  Kristus se bo rodil Mariji. — Razvezal bo spone smrti in prenašal grehe svojega ljudstva. — Tisti, ki se pokesajo, se krstijo in izpolnjujejo zapovedi, bodo imeli večno življenje. — Umazanija ne more podedovati Božjega kraljestva. — Potrebna je ponižnost, vera, upanje in dobrotljivost. Okrog leta 83 pr. Kr.

  1 Glejte, moji ljubljeni bratje, ker vidim, da mi je bilo dovoljeno priti k vam, zato vas poskušam anagovoriti v svojem jeziku; da, s svojimi lastnimi usti, ker vidim, da je prvič, da sem vam spregovoril z besedami svojih lastnih ust, ker sem v bil celoti vezan na bsodni stol, ker sem imel veliko posla, da nisem mogel priti k vam.

  2 In celo sedaj v tem času ne bi mogel priti, če ne bi sodnega stola apredal drugemu, da vlada namesto mene; in Gospod mi je v veliki milosti dovolil priti k vam.

  3 In glejte, prišel sem z velikimi upi in močno željo, da bi spoznal, da ste postali ponižni pred Bogom in da še naprej ponižno prosite za njegovo milostljivost, da bi vas našel brez krivde pred njim, da bi vas našel, da niste v strašnem precepu, v katerem so bili naši bratje v Zarahemli.

  4 Toda blagoslovljeno bodi ime Boga, ki mi je dal vedeti, da, dal mi je silno veliko radost, da vem, da so se spet uveljavili na poti njegove pravičnosti.

  5 In zaupam, glede na Božjega Duha, ki je v meni, da se bom tudi nad vami radostil; vendar ne želim, da bi se nad vami radostil zavoljo tako veliko stisk in potrtosti, ki sem jo izkusil zavoljo bratov v Zarahemli, kajti glejte, nad njimi sem se radostil potem, ko sem se prebijal skozi veliko stisko in potrtost.

  6 Toda glejte, zaupam, da niste v stanju take nevere, kot so bili vaši bratje; zaupam, da v srcu niste vzvišeni; da, zaupam, da srca ne predajate bogastvu in puhlostim sveta; da, zaupam, da ne častite amalikov, ampak da častite pravega in bživega Boga in da z večno vero pričakujete odpuščanje svojih grehov, ki bo prišlo.

  7 Kajti glejte, povem vam, veliko tega bo prišlo; in glejte, eno je, kar je pomembnejše od vsega drugega — kajti glejte, ni več daleč ačas, ko Odkupitelj živi in pride med svoje ljudstvo.

  8 Glejte, ne pravim, da bo med nas prišel v času svojega prebivanja v svojem umrljivem tabernaklju; kajti glejte, Duh mi ni rekel, da bo temu tako. Kar se torej tega tiče, ne vem; toliko pa vem, da ima Gospod Bog moč narediti vse glede na svojo besedo.

  9 Toda glejte, toliko mi je Duh povedal, rekoč: Kliči temu ljudstvu, rekoč: aPokesajte se in pripravite Gospodovo pot in hodite po njegovih poteh, ki so ravne; kajti glejte, nebeško kraljestvo se je približalo in Božji Sin bpride na obličje zemlje.

  10 In glejte, arodil se bo bMariji na jeruzalemskem, ki je cdežela naših prednikov, in ddevica bo, dragocena in izvoljena posoda, katero bo eobsenčil Sveti Duh in spočela bo z njegovo močjo in rodila sina, da, in sicer Božjega Sina.

  11 In šel bo in prenašal bolečine in astiske in skušnjave vsake vrste; in to zato, da bi se izpolnila beseda, ki pravi, da bo prevzel bolečine in bolezni svojega ljudstva.

  12 In prevzel bo asmrt, da bo lahko razvezal spone smrti, ki vežejo njegovo ljudstvo; in prevzel bo njihove slabosti, da ga bo do obisti navdajala milost, po mesu, da bo po mesu lahko vedel, kako bpodpirati svoje ljudstvo glede na njihove slabosti.

  13 Duh torej ave vse; vendar Božji Sin po mesu trpi, da bi lahko bprevzel grehe svojega ljudstva, da bi jim z močjo svoje rešitve izbrisal prestopke; in sedaj glejte, to je pričevanje, ki je v meni.

  14 Sedaj vam povem, da se morate pokesati in se ponovno aroditi; kajti Duh pravi, če se ne boste ponovno rodili, ne morete podedovati nebeškega kraljestva; zato pridite in se krstite v kesanje, da boste umiti svojih grehov, da boste verovali v Božje Jagnje, ki odvzema grehe sveta, ki je mogočno, da odreši in očisti vse nepravičnosti.

  15 Da, pravim vam, pridite in se ne bojte in opustite vsakršen greh, ki vas zlahka anapada, ki vas zveže v pogubo, da, pridite in pojdite in svojemu Bogu pokažite, da ste se voljni pokesati svojih grehov in z njim skleniti zavezo, da boste izpolnjevali njegove zapovedi in mu to ta dan pričujte tako, da greste v vode krsta.

  16 In kdor bo to delal in odtlej izpolnjeval Božje zapovedi, tisti bo pomnil, da mu pravim, da, pomnil bo, da sem mu rekel, da bo imel večno življenje, glede na pričevanje Svetega Duha, ki pričuje v meni.

  17 In sedaj, moji ljubljeni bratje, ali verjamete tem stvarem? Glejte, povem vam, da, vem, da verjamete; in vem, da verjamete, ker mi tako razodeva Duh, ki je v meni. In ker je torej vaša vera glede tega močna, da, glede tega, kar sem govoril, je moja radost velika.

  18 Kajti kakor sem vam rekel od začetka, da sem si zelo želel, da ne bi bili v stanju precepa kakor vaši bratje, celo tako sem spoznal, da je bilo mojim željam zadoščeno.

  19 Kajti opažam, da ste na poteh pravičnosti; opažam, da ste na poti, ki vodi v Božje kraljestvo; da, opažam, da mu ravnate apoti.

  20 Opažam, da vam je bilo po pričevanju njegove besede razkrito, da ne more ahoditi po izkrivljenih poteh; niti ne spreminja tega, kar je rekel; niti za las se ne obrača z desne na levo oziroma od tega, kar je prav, k temu, kar je napačno; zato je njegova smer eno večno kroženje.

  21 In ne prebiva v anesvetih templjih; niti ne more biti umazanija ali kar koli drugega, kar je nečisto, sprejeto v Božje kraljestvo; zato vam povem, prišel bo čas, da, in bo poslednji dan, da bo ta, ki je bumazan, ostal v svoji umazaniji.

  22 In sedaj, moji ljubljeni bratje, to sem vam rekel, da bi v vas prebudil občutek dolžnosti do Boga, da boste pred njim hodili brez krivde, da boste sledili svetemu Božjemu redu, v katerega ste bili sprejeti.

  23 In želel bi torej, da bi bili aponižni in ubogljivi in ljubeznivi; zlahka uslišali prošnje; polni potrpežljivosti in velikega potrpljenja; zmerni v vsem; vselej marljivo izpolnjevali Božje zapovedi; prosili za vse, kar potrebujete, tako duhovno kot posvetno; vselej vračali zahvalo Bogu za vse, kar prejemate.

  24 In glejte, da boste imeli avero, upanje in dobrotljivost in takrat boste vselej delali obilo dobrih del.

  25 In naj vas Gospod blagoslovi in svoja oblačila ohranjajte brezmadežna, da vas bodo naposled posedli z Abrahamom, Izakom in Jakobom in s svetimi preroki, ki so bili, vse odkar se je začel svet, ker bodo vaša oblačila abrezmadežna, prav kakor so brezmadežna njihova oblačila, v nebeškem kraljestvu, da ne boste nič več šli ven.

  26 In sedaj, moji ljubljeni bratje, te besede sem vam govoril glede na Duha, ki pričuje v meni; in duša se mi silno radosti zaradi silne marljivosti in pozornosti, ki ste jo izkazali moji besedi.

  27 In sedaj, naj Božji amir počiva nad vami in nad vašimi hišami in polji in nad vašo drobnico in govedom in nad vsem, kar posedujete, nad vašimi ženskami in vašimi otroki, glede na vašo vero in dobra dela, odslej in za vekomaj. In tako sem govoril. Amen.