vstajenje
    Footnotes

    vstajenje

    Po smrti ponovna združitev duhovnega telesa s snovnim telesom iz mesa in kosti. Po vstajenju se duh in telo ne bosta nikoli več ločila, človek pa bo postal nesmrten. Ker je Jezus Kristus premagal smrt, bo vsakdo, ki se je rodil na zemlji, vstal (1 Kor 15:20–22).

    Jezus Kristus je bil na tej zemlji prvi, ki je vstal od mrtvih (Apd 26:23; Kol 1:18; Raz 1:5). Nova zaveza je trden dokaz, da je Jezus vstal s snovnim telesom: njegova grobnica je bila prazna, jedel je ribo in med, imel je telo iz mesa in kosti, ljudje so se ga dotaknili in angeli so rekli, da je vstal (Mr 16:1–6; Lk 24:1–12, 36–43; Jn 20:1–18). Razodetje poslednjih dni potrjuje resničnost vstajenja Kristusa in vsega človeštva (Al 11:40–45; 40; 3 Ne 11:1–17; NaZ 76; Mz 7:62).

    Ne bodo vsi ljudje vstali v isto slavo (1 Kor 15:39–42; NaZ 76:89–98) niti ne bodo vstali ob istem času (1 Kor 15:22–23; Al 40:8; NaZ 76:64–65, 85; 88:96–102). Po Kristusovem vstajenju je vstalo veliko svetih (Mt 27:52). Pravični bodo vstali pred hudobnimi in bodo vstali v prvem vstajenju (1 Tes 4:16); neskesani grešniki pa bodo vstali v zadnjem vstajenju (Raz 20:5–13; NaZ 76:85).