ječa v Libertyju v Misuriju (ZDA)
    Footnotes

    ječa v Libertyju v Misuriju (ZDA)

    Majhna ječa, v kateri so bili od novembra 1838 do aprila 1839 po krivici zaprti prerok Joseph Smith in drugi. Joseph je v teh težkih okoliščinah prejel določena razodetja, prerokoval in bil navdihnjen, da je svetim napisal pomembno pismo, katerega izvlečki se nahajajo v Nauku in zavezah 121–123.