Kajn
    Footnotes

    Kajn

    Adamov in Evin sin, ki je ubil mlajšega brata Abela (1 Mz 4:1–16).