znamenje goloba
    Footnotes

    znamenje goloba

    Vnaprej dogovorjeno znamenje, s katerim je Janez Krstnik prepoznal Mesija (Jn 1:32–34). Joseph Smith je učil, da je bilo znamenje goloba utemeljeno pred stvarjenjem sveta kot priča Svetega Duha; zato hudič ne more priti v znamenju goloba.