vest
    Footnotes

    vest

    Notranji občutek za to, kaj je prav in kaj ne, prihaja od Kristusove luči, ki je v vsakem človeku (Mor 7:16). Rodili smo se z naravno zmožnostjo, da zaradi Kristusove luči, ki je dana vsakomur, razpoznavamo med dobrim in slabim (NaZ 84:46). Tej sposobnosti pravimo vest. To, da jo imamo, nas napravi za odgovorna bitja. Prav kakor druge sposobnosti lahko tudi vest zamre zaradi greha oziroma zlorabe.