dobrotljivost
    Footnotes

    dobrotljivost

    Čista Kristusova ljubezen (Mor 7:47); ljubezen, ki jo ima Kristus do človeških otrok in ki bi jo človeški otroci morali imeti drug do drugega (2 Ne 26:30; 33:7–9; Etr 12:33–34); najvišja, najplemenitejša, najmočnejša oblika ljubezni, ne le naklonjenost.