Enóš, Jakobov sin
    Footnotes

    Enóš, Jakobov sin

    Nefijski prerok in pisec zapisov v Mormonovi knjigi, ki je z vero v Kristusa molil in prejel odpuščanje grehov (En 1:1–8). Gospod se je z Enóšem zavezal, da bo Mormonovo knjigo obelodanil Lamancem (En 1:15–17).

    Enóševa knjiga

    Knjiga v Mormonovi knjigi, ki govori o Enóšu, ki je h Gospodu molil za osebno odpuščanje, za svoje ljudstvo in za druge. Gospod mu je obljubil, da bo Mormonova knjiga ohranjena in v prihodnosti na voljo Lamancem. Čeprav knjiga vsebuje le eno poglavje, opisuje vplivno življenjsko zgodbo moža, ki je v molitvi iskal Boga, živel poslušno Božjim zapovedim in se pred smrtjo radostil v svojem spoznanju o Odkupitelju.