Hyde, Orson
    Footnotes

    Hyde, Orson

    Član prvega zbora dvanajstih apostolov, poklican v tem razdobju (NaZ 68:1–3; 75:13; 102:3; 124:128–129). Za Cerkev je opravil veliko poslanstev, med drugimi je leta 1841 posvetil Sveto deželo za vrnitev Judov.