križ
    Footnotes

    križ

    Leseno ogrodje, na katerem je bil križan Jezus Kristus (Mr 15:20–26). Številni v svetu sedaj na križ gledajo kot na znamenje Kristusovega križanja in odkupnega žrtvovanja; vendar je Gospod za svoje križanje in žrtvovanje uveljavil svoji lastni znamenji — zakramentni kruh in vodo (Mt 26:26–28; NaZ 20:40, 75–79). V svetih spisih imajo tisti, ki vzamejo svoj križ, Jezusa Kristusa tako zelo radi, da se odrečejo brezbožnosti in vsakemu posvetnemu poželenju ter izpolnjujejo njegove zapovedi (PJS, Mt 16:25–26 [Dodatek]).