pekel
    Footnotes

    pekel

    Razodetje poslednjih dni o peklu govori v vsaj dveh pomenih. Prvič, v svetu duhov je to začasno bivališče za tiste, ki so bili v tem življenju neposlušni. V tem pomenu ima pekel konec. Tam se bo duhove učilo evangelij in enkrat, ko se bodo pokesali, bodo vstali v stopnjo slave, ki so jo vredni. Tisti, ki se ne bodo pokesali, a vseeno niso sinovi pogubljenja, bodo v peklu ostali vse do tisočletnice. Po tisočih letih mučenja bodo vstali v telestialno slavo (NaZ 76:81–86; 88:100–101).

    Drugič, to je stalni kraj tistih, ki niso odkupljeni z odkupno daritvijo Jezusa Kristusa. V tem pomenu je pekel trajen. Je za tiste, ki so »še umazani« (NaZ 88:35, 102). To je kraj, kjer bodo Satan, njegovi angeli in sinovi pogubljenja — tisti, ki so zanikali Sina, potem ko ga je Oče razodel — prebivali večno (NaZ 76:43–46).

    Sveti spisi o peklu včasih govorijo kot o najzunanjejši temi.