preganjanje — preganjati
    Footnotes

    preganjanje — preganjati

    Drugim povzročiti tesnobo oziroma bolečino zaradi njihovih prepričanj oziroma družbenega stanja; trpinčiti oziroma zatirati.