Zerubabél
    Footnotes

    Zerubabél

    Ko je Kir v Stari zavezi Judom dovolil, da se vrnejo v Palestino, je bil Zerubabél imenovan za upravitelja oziroma predstavnika judovske kraljeve hiše. Njegovo perzijsko ime je bilo Šešbácar (Ezr 1:8) Sodeloval je pri ponovni izgradnji templja v Jeruzalemu (Ezr 3:2, 8; 5:2).