Samarija
    Footnotes

    Samarija

    Glavno mesto severnega Izraelovega kraljestva v Stari zavezi (1 Kr 16:23–24). Zaradi svojega močnega vojaškega položaja na hribu so jo Asirci zavzeli šele po triletnem obleganju (2 Kr 17:5–6). Herod jo je ponovno pozidal in jo imenoval Sebaste. V času Nove zaveze je bila Samarija ime celotnega osrednjega okrožja Palestine, zahodno od Jordana.