Jarom
    Footnotes

    Jarom

    Enóšev sin in Lehijev pravnuk v Mormonovi knjigi. Nefijske zapise je vodil šestdeset let, od leta 420 do leta 361 pr. Kr. (En 1:25; Jar 1:13). Bil je zvest človek, ki se je odločil, da v zgodovinski zapis ne bo veliko pisal (Jar 1:2).

    Jaromova knjiga

    Ta knjiga v Mormonovi knjigi ima samo petnajst verzov. Jarom je zapisal, da so Nefijci še naprej živeli po Mojzesovi postavi in pričakovali Kristusov prihod. Vodili so jih kralji, ki so bili mogočni možje vere. Ko so prisluhnili svojim prerokom, duhovnikom in učiteljem, so uspevali.