razodetje
    Footnotes

    razodetje

    Sporazumevanje med Bogom in njegovimi otroki na zemlji. Razodetje lahko preko Kristusove luči in Svetega Duha pride z navdihom, videnji, sanjami oziroma obiskovanji angelov. Razodetje nudi vodstvo, ki lahko zveste vodi v večno odrešitev v celestialnem kraljestvu.

    Gospod svoje delo razodeva svojim prerokom, vernikom pa potrjuje, da so razodetja prerokom resnična (Am 3:7). Gospod z razodetjem nudi osebno vodstvo vsakomur, ki to išče, ki veruje, se pokesa in je poslušen evangeliju Jezusa Kristusa. »Sveti Duh je razodevalec,« je rekel Joseph Smith, in »nihče ne more prejeti Svetega Duha, ne da bi prejemal razodetja.«

    V Gospodovi Cerkvi so člani Prvega predsedstva in zbora dvanajstih apostolov preroki, vidci in razodevalci za Cerkev in za svet. Predsednik Cerkve je edini, ki ga je Gospod pooblastil, da prejema razodetja za Cerkev (NaZ 28:2–7). Vsakdo lahko prejme osebno razodetje v svoje dobro.