hudič
    Footnotes

    hudič

    Satan. Hudič je sovražnik pravičnosti in tistih, ki si prizadevajo izpolnjevati Božjo voljo. Je dobesedno Božji duhovni sin in enkrat je bil angel s polnomočjem v Božji navzočnosti (Iz 14:12; 2 Ne 2:17). Vendar se je v predsmrtnem življenju uprl in tretjino Očetovih duhovnih otrok prepričal, da se je uprla z njim (NaZ 29:36; Mz 4:1–4; Abr 3:27–28). Izgnani so bili iz nebes, prikrajšani so bili za priložnost, da bi dobili telo in izkusili to življenje, in večno bodo prekleti. Hudič si odtlej, ko je bil izgnan iz nebes, nenehno prizadeva, da bi vse moške in ženske zavedel ter jih odvrnil od Božje besede, da bi vse človeštvo napravil za tako bedne, kot je on (Raz 12:9; 2 Ne 2:27; 9:8–9).

    Hudičeva cerkev

    Vsaka hudobna in posvetna organizacija na zemlji, ki izkrivlja čist in popoln evangelij ter se bojuje zoper Božje Jagnje.