Nauk in zaveze 29
  Footnotes
  Theme

  29. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v navzočnosti šestih starešin v Fayettu v New Yorku septembra 1830. To razodetje je bilo dano nekaj dni pred konferenco, ki se je začela 26. septembra 1830.

  1–8 Kristus zbira svoje izvoljene. 9–11 Njegov prihod pričenja tisočletnico. 12–13 Dvanajsteri bodo sodili vsemu Izraelu. 14–21 Pred drugim prihodom bodo znamenja, nadloge in opustošenja. 22–28 Tisočletnici sledita zadnje vstajenje in poslednja sodba. 29–35 Za Gospoda so vse stvari duhovne. 36–39 Hudič in njegove vojske so bili izgnani iz nebes, da bodo skušali človeka. 40–45 Padec in odkupna daritev prineseta odrešitev. 46–50 Majhni otroci so odkupljeni zaradi odkupne daritve.

  1 Poslušajte glas Jezusa Kristusa, vašega Odkupitelja, velikega aJaz Sem, čigar roka bmilosti je cplačala odkupnino za vaše grehe;

  2 ki bo azbral svoje ljudstvo, prav kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti, in sicer toliko, kolikor jih bo prisluhnilo mojemu glasu in jih bo postalo bponižnih pred menoj in bodo k meni klicali v goreči molitvi.

  3 Glejte, resnično, resnično, povem vam, da so vam tokrat grehi aodpuščeni, zato prejmete te stvari, toda pomnite, da ne grešite več, da vas ne doletijo nevarnosti.

  4 Resnično, povem vam, da ste izvoljeni iz sveta, da boste moj evangelij razglašali z radostnim glasom kakor z aglasom trobente.

  5 Povzdignite svoje srce in se veselite, kajti jaz sem v vaši asredi in sem vaš bzagovornik pri Očetu in njegova dobra volja je, da vam da ckraljestvo.

  6 In kakor je zapisano: Kar koli boste aprosili v bveri, czedinjeni v molitvi glede na mojo zapoved, boste prejeli.

  7 In poklicani ste uresničiti azbiranje mojih bizvoljenih, kajti moji izvoljeni cslišijo moj glas in ne postanejo dtrdosrčni;

  8 zatorej je Oče izdal odredbo, naj se azberejo na enem kraju na obličju te dežele, da bodo njihova srca bpripravljena in da bodo v vsem pripravljeni za dan, ko bosta nad hudobne poslana cstiska in opustošenje.

  9 Kajti ura se je približala in dan je blizu, ko bo zemlja dozorela; in vsi aponosneži in tisti, ki delajo húdo, bodo kot bstrnje in csežgal jih bom, govori Gospod nad vojskami, da na zemlji ne bo hudobije;

  10 kajti ura se je približala in to, kar so agovorili moji apostoli, se mora izpolniti, kajti kakor so govorili, tako se bo zgodilo;

  11 kajti razodel se bom iz nebes z močjo in veliko slavo, z vsemi avojskami le-teh in bpravično prebival z ljudmi na zemlji ctisoč let in hudobni ne bodo obstali.

  12 In spet, resnično, resnično, povem vam, in bilo je izdano v trdni odredbi po Očetovi volji, da bodo moji aapostoli, dvanajsteri, ki so bili z menoj med mojim delovanjem v Jeruzalemu, stali na moji desnici na dan mojega prihoda v bognjenem stebru, oblečeni v oblačila pravičnosti, s krono na glavi, v cslavi prav kakor sem sam, da bodo dsodili vsej Izraelovi hiši, in sicer tolikim, kolikor me jih je ljubilo in izpolnjevalo moje zapovedi, in nikomur drugemu.

  13 Kajti atrobenta bo trobila tako dolgo kot glasno, in sicer kakor na gori Sinaj, in vsa zemlja se bo tresla in bvstali bodo — da, in sicer cmrtvi, ki so umrli v meni, da bodo prejeli dkrono pravičnosti in da bodo oblečeni, prav ekakor sem sam, da bodo z menoj, da bomo lahko eno.

  14 Toda, glejte, povem vam, da bo, preden bo prišel ta véliki adan, bsonce otemnelo in se bo luna spremenila v kri in zvezde bodo padale z neba in večja cznamenja bodo zgoraj na nebu in spodaj na zemlji;

  15 in jok in astok bo med človeškimi množicami;

  16 in poslano bo hudo aneurje s točo, da bo uničilo pridelke zemlje.

  17 In zgodilo se bo zaradi hudobije sveta, da se bom amaščeval nad bhudobnimi, kajti nočejo se pokesati; kajti čaša moje togote je polna; kajti glejte, moja ckri jih ne bo očistila, če me ne bodo poslušali.

  18 Zatorej bom jaz Gospod Bog na obličje zemlje poslal muhe, ki se bodo usule na prebivalce le-te in bodo pikale njihovo meso in bodo povzročile, da bodo vanje prišli črvi;

  19 in njihovi jeziki bodo ustavljeni, da ne bodo več agovorili proti meni, in njihovo meso bo odpadalo s kosti in njihove oči iz jamic;

  20 in zgodilo se bo, da jih bodo požrle gozdne aživali in ptice neba.

  21 In mogočno in anagnusno cerkev, ki je bvlačuga vse zemlje, bo uničil cpožirajoči ogenj, kakor je rečeno po ustih preroka Ezekiela, ki je o tem govoril, kar se še ni zgodilo, a se zagotovo dmora, kakor živím, kajti gnusobe ne bodo vladale.

  22 In spet, resnično, resnično, povem vam, da bom potem, ko bo minilo atisoč let in bodo ljudje spet zanikali svojega Boga, do zemlje prizanesljiv le še bkrajše obdobje;

  23 in prišel bo akonec in nebo in zemlja bosta uničena in bminila in novo nebo bo in cnova zemlja.

  24 Kajti vse staro bo aminilo in vse bo nastalo novo, in sicer nebo in zemlja in vsa polnost le-teh, tako ljudje kot živali, ptice neba in ribe morja;

  25 in niti en alas, niti malenkost, se ne bo izgubil, kajti stvaritev mojih rok je.

  26 Toda, glejte, resnično vam pravim, preden bo zemlja minila, bo aMihael, moj bnadangel, zatrobil s ctrobento in potem se bodo dprebudili vsi mrtvi, kajti njihovi grobovi se bodo odprli in evstali bodo — da, in sicer vsi.

  27 In apravični bodo zbrani na moji bdesnici v večno življenje in hudobnih na moji levici se bom sramoval posedovati pred Očetom;

  28 zatorej jim bom rekel: aProč od mene, prekleti, v večni bogenj, pripravljen za chudiča in njegove angele.

  29 In sedaj, glejte, povem vam, nikoli nikdar nisem razglasil z lastnimi usti, da se bodo vrnili, kajti tja, akjer sem jaz, oni ne morejo priti, kajti nimajo moči.

  30 Toda pomnite, da ljudem niso dane vse moje sodbe; in kakor so besede izšle iz mojih ust, celo tako se bodo izpolnile, da bodo aprvi zadnji in da bodo zadnji prvi v vsem, kar sem ustvaril z močjo svoje besede, ki je moč mojega Duha.

  31 Kajti z močjo svojega Duha sem jih austvaril, da, vse stvari, tako bduhovno kot posvetno —

  32 najprej aduhovno, potem posvetno, kar je začetek mojega dela; in spet, najprej posvetno in potem duhovno, kar je zadnje od mojega dela —

  33 govoreč vam, da bi po naravi razumeli; toda zame moja dela nimajo akonca, niti začetka; toda dano vam je, da bi lahko razumeli, ker ste me o tem vprašali in ste soglasni.

  34 Zatorej vam resnično pravim, da je vse to zame duhovno in nikdar vam nisem dal zakona, ki bi bil posveten; niti nobenemu človeku, niti človeškim otrokom, niti Adamu, vašemu očetu, ki sem ga ustvaril.

  35 Glejte, dal sem mu, naj asam deluje; in dal sem mu zapoved, toda dal mu nisem nobene posvetne bzapovedi, kajti moje zapovedi so duhovne; niso ne naravne ne posvetne, niti mesene ne poltene.

  36 In zgodilo se je, da je Adam, ki ga je hudič skušal — kajti glejte, ahudič je bil pred Adamom, kajti buprl se mi je, rekoč: Daj mi svojo cčast, ki je moja dmoč; in tudi etretjino nebeških fvojska je odvrnil od mene zaradi njihove gsvobodne volje;

  37 in bili so izvrženi in tako so postali ahudič in njegovi bangeli;

  38 in glejte, zanje je pripravljen kraj od začetka, in sicer kraj, ki je apekel.

  39 In mora biti, da bo hudič askušal človeške otroke, sicer ne bi mogli sami delovati, kajti če nikoli ne bi imeli bgrenkega, ne bi mogli poznati sladkega —

  40 zatorej se je zgodilo, da je hudič Adama skušal, in jedel je od prepovedanega asadu in prekršil zapoved, zaradi česar je postal bpodvržen hudičevi volji, ker je podlegel skušnjavi.

  41 Zatorej sem jaz, Gospod Bog, napravil, da je bil aizgnan iz bedenskega vrta, iz moje navzočnosti zaradi svojega prestopka, zaradi katerega je postal cduhovno mrtev, ki je prva smrt, in sicer prav tista smrt, ki je poslednja dsmrt, ki je duhovna, ki bo izrečena hudobnim, ko bom rekel: Proč, eprekleti.

  42 Toda, glejte, povem vam, da sem jaz, Gospod Bog, napravil, da Adam in njegovo potomstvo niso aumrli glede na telesno smrt, dokler jaz, Gospod Bog, nisem poslal bangelov, da so jim razglašali ckesanje in dodkupitev po veri v ime mojega eedinorojenega Sina.

  43 In tako sem jaz, Gospod Bog, človeku določil dneve apreizkušnje — da bi z naravno smrtjo lahko bvstal v cnesmrtnost v dvečno življenje, in sicer toliko, kolikor bi jih verjelo;

  44 in tisti, ki ne verjamejo, v večno aprekletstvo, kajti ne morejo biti odkupljeni iz duhovnega padca, ker se ne pokesajo;

  45 kajti temo imajo raje kot luč in njihova adela so hudobna in prejmejo bplačilo tistega, kateremu se odločijo biti poslušni.

  46 Toda glejte, povem vam, da so majhni aotroci bodkupljeni od osnovanja sveta po mojem Edinorojencu;

  47 zatorej ne morejo grešiti, kajti Satanu ni dana moč, da bi askušal majhne otroke, dokler ne postanejo bodgovorni pred menoj;

  48 kajti dano jim je, in sicer kakor me je volja, glede na moje lastno zadovoljstvo, da se bo iz rok njihovih aočetov lahko terjalo velike stvari.

  49 In spet, povem vam, mar nisem tistemu, ki ima spoznanje, zapovedal, naj se pokesa?

  50 In s tem, ki nima arazumevanja, ostaja na meni, da naredim, kakor je zapisano. In sedaj vam tokrat ne razglasim nič več. Amen.